Các công ty của Philippines nắm giữ nhiều tiền mặt nhất

Chúng ta đều biết rằng sở hữu lượng tiền mặt lớn có thể là một biện pháp bảo đảm đã được thử nghiệm khi đối mặt với biến động. Và những công ty này đang rất coi trọng những kiến thức đó, vì họ hiện đang xử lý kho dự trữ tiền mặt. Mặt khác, có lẽ các doanh nghiệp này đang tích trữ vốn thay vào đó họ nên sử dụng nó để tối đa hóa giá trị cổ phiếu. Dù bạn chọn cách nào, đây là danh sách Các công ty Philippines nắm giữ nhiều tiền mặt nhất.

Lượng tiền mặt nắm giữ
(FQ)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LTGLT GROUP, INC.
368.604B PHP9.01 PHP0.33%1.035M97.132B PHP4.292.10 PHP−28.76%1.67%Tài chính
TFHITOP FRONTIER INVESTMENT HLDGS.
278.808B PHP88.65 PHP6.61%71018.341B PHP−30.88 PHP17.30%0.00%Năng lượng Mỏ
SMCSAN MIGUEL CORPORATION
277.078B PHP104.8 PHP0.29%195K249.117B PHP−7.09 PHP−129.29%1.34%Năng lượng Mỏ
AEVABOITIZ EQUITY VENTURES, INC.
108.098B PHP46.10 PHP−0.43%201.3K260.205B PHP11.044.17 PHP−8.35%3.17%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
SMSM INVESTMENTS CORPORATION
89.992B PHP827.5 PHP2.92%236.37K982.507B PHP0.93%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ACAYALA CORPORATION
87.891B PHP602.0 PHP−1.63%133.41K379.322B PHP13.1845.68 PHP−12.24%1.19%Tài chính
Sức mua mạnh
AGIALLIANCE GLOBAL GROUP, INC.
83.199B PHP12.46 PHP−0.48%687.7K111.257B PHP6.641.88 PHP6.58%0.96%Tài chính
Sức mua mạnh
JGSJG SUMMIT HOLDINGS, INC.
74.848B PHP35.95 PHP−1.10%510.2K273.388B PHP19.631.83 PHP1.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
LPZLOPEZ HOLDINGS CORPORATION
72.906B PHP4.32 PHP−0.46%62K19.714B PHP2.901.49 PHP127.15%1.15%Công ty dịch vụ công cộng
FPHFIRST PHILIPPINE HOLDINGS CORP
71.695B PHP61.55 PHP−0.73%47.19K28.753B PHP2.0030.76 PHP44.20%3.55%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
MERMANILA ELECTRIC COMPANY
62.409B PHP368.0 PHP−0.81%157.19K418.09B PHP12.5129.43 PHP24.35%5.27%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
APABOITIZ POWER CORPORATION
60.589B PHP32.10 PHP4.39%77.463M225.124B PHP6.684.81 PHP71.04%6.08%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
FGENFIRST GEN CORPORATION
58.296B PHP18.24 PHP3.87%212.5K61.257B PHP3.844.75 PHP45.06%4.67%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
FDCFILINVEST DEVELOPMENT CORP.
55.475B PHP5.54 PHP−1.25%1.6K48.518B PHP6.500.85 PHP80.03%1.16%Tài chính
FBSAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.
52.696B PHP52.95 PHP0.00%106.12K312.893B PHP15.223.48 PHP0.37%3.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
COSCOCOSCO CAPITAL, INC.
50.619B PHP4.85 PHP0.21%1.128M34.694B PHP4.501.08 PHP13.93%2.89%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
PALPAL HOLDINGS, INC.
45.92B PHP5.10 PHP−0.58%2.9K59.564B PHP3.821.33 PHP−80.44%0.00%Vận chuyển
BLOOMBLOOMBERRY RESORTS CORPORATION
45.021B PHP10.78 PHP1.70%191.158M115.236B PHP12.910.84 PHP4645.45%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SMPHSM PRIME HOLDINGS, INC.
41.686B PHP30.00 PHP−0.66%3.897M872.153B PHP24.431.23 PHP46.12%0.78%Tài chính
Sức mua mạnh
JFCJOLLIBEE FOODS CORPORATION
41.162B PHP226.0 PHP0.00%168.79K253.065B PHP38.815.82 PHP−32.25%1.02%Dịch vụ Khách hàng
Mua
PCORPETRON CORPORATION
41.078B PHP3.50 PHP−1.13%773K33.188B PHP−0.16 PHP−143.53%2.82%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
MPIMETRO PACIFIC INVESTMENTS CORP
39.491B PHP5.18 PHP1.17%12.003M146.923B PHP13.330.39 PHP25.68%2.46%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
DMCDMCI HOLDINGS, INC.
37.949B PHP10.18 PHP−1.74%1.547M137.555B PHP5.072.01 PHP−8.72%6.95%Năng lượng Mỏ
Mua
PGOLDPUREGOLD PRICE CLUB, INC.
34.745B PHP28.70 PHP−0.52%387.4K83.092B PHP8.673.31 PHP13.12%2.98%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ACENACEN CORPORATION
33.929B PHP4.65 PHP−1.06%6.13M186.484B PHP12.200.38 PHP209.92%0.85%Năng lượng Mỏ
Mua
ICTINT`L CONTAINER TERMINALS INC.
31.755B PHP204.0 PHP0.10%655.13K414.119B PHP12.1916.73 PHP38.37%4.20%Vận chuyển
Sức mua mạnh
GTCAPGT CAPITAL HOLDINGS, INC.
31.251B PHP580.0 PHP0.78%215.66K123.896B PHP4.79121.06 PHP116.73%0.52%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SCCSEMIRARA MINING AND POWER CORP
27.525B PHP35.00 PHP−0.14%1.251M148.982B PHP4.477.83 PHP−6.84%5.14%Năng lượng Mỏ
Mua
GLOGLOBE TELECOM, INC.
25.358B PHP1800 PHP1.24%8.09K256.438B PHP9.35192.58 PHP−10.28%5.62%Truyền thông
Mua
MEGMEGAWORLD CORPORATION
24.855B PHP2.00 PHP1.01%3.959M61.743B PHP4.040.49 PHP9.84%3.10%Tài chính
Mua
VLLVISTA LAND & LIFESCAPES, INC.
22.949B PHP1.59 PHP1.27%2.023M18.755B PHP2.600.61 PHP10.62%1.86%Tài chính
Theo dõi
CEBCEBU AIR, INC.
22.504B PHP33.10 PHP−4.89%358.2K21.633B PHP−2.40 PHP93.11%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
RLCROBINSONS LAND CORPORATION
20.47B PHP15.00 PHP4.17%6.053M69.917B PHP3.61%Tài chính
Sức mua mạnh
ALIAYALA LAND, INC.
16.936B PHP28.45 PHP2.15%9.616M416.327B PHP19.311.47 PHP52.50%1.02%Tài chính
Sức mua mạnh
ANSA. SORIANO CORPORATION
15.724B PHP11.10 PHP1.09%2.2K13.479B PHP6.971.59 PHP−39.56%4.55%Sản xuất Chế tạo
NIKLNICKEL ASIA CORPORATION
14.761B PHP5.27 PHP0.19%832.8K73.02B PHP12.330.43 PHP−34.67%3.23%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MONDEMONDE NISSIN CORPORATION
13.186B PHP9.15 PHP−0.22%3.24M164.772B PHP−0.77 PHP−272.20%1.53%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
URCUNIVERSAL ROBINA CORPORATION
12.359B PHP114.9 PHP1.23%406.05K247.234B PHP17.376.62 PHP27.81%1.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CNVRGCONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC
11.261B PHP9.00 PHP0.00%6.367M65.399B PHP8.391.07 PHP2.11%0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
VVANTAGE EQUITIES, INC.
11.258B PHP0.77 PHP1.32%172K3.192B PHP8.510.09 PHP45150.00%0.00%Tài chính
EMIEMPERADOR INC.
10.376B PHP21.00 PHP0.24%107.1K329.679B PHP34.550.61 PHP−5.42%1.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MWIDEMEGAWIDE CONSTRUCTION CORP.
10.2B PHP3.07 PHP−1.92%405K6.302B PHP1.681.83 PHP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
COLCOL FINANCIAL GROUP, INC.
9.903B PHP2.94 PHP−1.34%244K14.185B PHP36.700.08 PHP57.06%1.41%Tài chính
MWCMANILA WATER COMPANY, INC.
9.144B PHP17.22 PHP−2.16%293K50.752B PHP6.482.66 PHP121.64%5.67%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GSMIGINEBRA SAN MIGUEL, INC.
9.038B PHP156.8 PHP1.82%89044.094B PHP7.3121.45 PHP34.24%1.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SEVNPHILIPPINE SEVEN CORPORATION
8.261B PHP78.50 PHP−7.65%7.89K64.296B PHP21.903.58 PHP226.39%0.00%Bán Lẻ
ALCOARTHALAND CORPORATION
8.202B PHP0.475 PHP7.95%60K2.526B PHP4.940.10 PHP−38.48%2.53%Tài chính
RRHIROBINSONS RETAIL HOLDINGS, INC
8.199B PHP45.70 PHP−2.77%273.3K69.042B PHP13.753.32 PHP−9.63%4.26%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
SGPSYNERGY GRID & DEV`T PHILS.
7.686B PHP8.13 PHP−1.93%1.301M43.654B PHP3.612.25 PHP−13.83%10.46%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
DDDOUBLEDRAGON CORPORATION
6.54B PHP6.98 PHP0.43%29.7K16.298B PHP3.531.98 PHP−12.26%3.78%Tài chính
ROCKROCKWELL LAND CORPORATION
6.274B PHP1.40 PHP0.72%48K8.502B PHP3.350.42 PHP50.16%5.41%Khách hàng Lâu năm
CPGCENTURY PROPERTIES GROUP INC.
6.261B PHP0.325 PHP−1.52%1.78M3.828B PHP4.900.07 PHP30.77%1.83%Tài chính
IMIINTEGRATED MICRO-ELECTRONICS
6.068B PHP3.85 PHP2.39%110.658M8.337B PHP−2.14 PHP−448.82%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
DMWD.M. WENCESLAO & ASSOCIATES, INCORPORATED
5.489B PHP6.33 PHP−0.16%26.3K21.53B PHP12.650.50 PHP−33.34%1.18%Tài chính
FLIFILINVEST LAND, INC.
4.775B PHP0.64 PHP1.59%1.331M15.277B PHP5.050.13 PHP28.50%5.71%Tài chính
Theo dõi
PXPHILEX MINING CORPORATION
4.717B PHP2.77 PHP0.00%561K16.017B PHP14.150.20 PHP−63.08%0.72%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SPCSPC POWER CORPORATION
4.61B PHP7.85 PHP0.64%182.9K11.673B PHP7.221.09 PHP89.73%9.62%Công ty dịch vụ công cộng
PHNPHINMA CORPORATION
4.467B PHP20.25 PHP0.00%293K5.798B PHP7.532.69 PHP−32.79%2.96%Sản xuất Chế tạo
SSISSI GROUP, INC.
4.309B PHP2.87 PHP1.77%1.077M9.283B PHP3.870.74 PHP199.60%0.96%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
PERCPETROENERGY RESOURCES CORP.
4.223B PHP4.60 PHP9.52%3K2.616B PHP5.560.83 PHP5.53%1.09%Năng lượng Mỏ
PNXPHOENIX PETROLEUM PHILIPPINES
4.21B PHP5.11 PHP−13.39%39.1K8.508B PHP−3.82 PHP−286.59%0.00%Dịch vụ Phân phối
DNLD&L INDUSTRIES, INC.
4.042B PHP6.11 PHP0.66%1.463M43.357B PHP14.910.41 PHP1.69%4.94%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ATIASIAN TERMINALS, INC.
3.995B PHP14.70 PHP0.00%1.1K29.4B PHP7.282.02 PHP79.79%6.04%Vận chuyển
PAXPAXYS, INC.
3.925B PHP1.26 PHP−0.79%3.765M1.012B PHP0.00%Dịch vụ Thương mại
VVTVIVANT CORPORATION
3.908B PHP15.50 PHP0.00%1.2K15.864B PHP6.562.36 PHP59.12%2.51%Công ty dịch vụ công cộng
FEUFAR EASTERN UNIVERSITY, INC.
3.816B PHP565.0 PHP0.89%4013.525B PHP7.2478.01 PHP24.21%4.96%Dịch vụ Khách hàng
PSETHE PHILIPPINE STOCK EXCHANGE
3.804B PHP171.0 PHP0.00%69014.037B PHP17.709.66 PHP−14.34%2.78%Tài chính
PLUSDIGIPLUS INTERACTIVE CORP
3.447B PHP6.75 PHP2.27%1.967M24.358B PHP11.380.59 PHP0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ELIEMPIRE EAST LAND HOLDINGS, INC
3.444B PHP0.125 PHP0.00%3.53M1.835B PHP2.370.05 PHP−0.56%0.00%Tài chính
VMCVICTORIAS MILLING COMPANY, INC
3.425B PHP3.70 PHP0.00%150K10.146B PHP5.290.70 PHP114.38%1.35%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GERIGLOBAL-ESTATE RESORTS, INC.
3.415B PHP0.76 PHP0.00%11K8.349B PHP4.530.17 PHP30.87%1.49%Tài chính
ACRALSONS CONSOLIDATED RESOURCES
3.393B PHP0.63 PHP−1.56%301K4.027B PHP4.690.13 PHP199.55%3.13%Công ty dịch vụ công cộng
MRSGIMETRO RETAIL STORES GROUP, INC.
3.368B PHP1.20 PHP−6.98%1.841M4.192B PHP4.720.25 PHP917.60%4.65%Bán Lẻ
SGISOLID GROUP, INC.
3.33B PHP0.95 PHP0.00%44K1.73B PHP3.910.24 PHP−39.62%6.32%Dịch vụ Phân phối
HIHOUSE OF INVESTMENTS, INC.
3.271B PHP3.80 PHP1.33%6K2.951B PHP−0.44 PHP−124.82%1.32%Dịch vụ Công nghiệp
GMA7GMA NETWORK, INC. (COMMON)
3.036B PHP8.26 PHP0.73%136K27.584B PHP15.270.54 PHP−66.65%13.41%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
PMPCPANASONIC MANUFACTURING PHILS.
2.987B PHP5.28 PHP0.38%1.4K2.223B PHP9.770.54 PHP137.79%4.93%Khách hàng Lâu năm
PPCPRYCE CORPORATION
2.862B PHP5.20 PHP−1.89%232.2K10.047B PHP6.000.87 PHP−2.12%5.28%Tài chính
SHLPHSHELL PILIPINAS CORPORATION
2.842B PHP13.80 PHP0.00%86.2K22.266B PHP−2.21 PHP−137.95%7.25%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
BSCBASIC ENERGY CORPORATION
2.773B PHP0.198 PHP−1.98%580K2.959B PHP99.000.00 PHP−89.90%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
CNPFCENTURY PACIFIC FOOD, INC.
2.699B PHP29.70 PHP−0.17%12.564M105.382B PHP20.071.48 PHP6.74%0.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SLISTA. LUCIA LAND, INC.
2.592B PHP3.27 PHP0.00%5K27.129B PHP7.450.44 PHP7.33%0.00%Tài chính
MMMERRYMART CONSUMER CORP.
2.503B PHP1.06 PHP2.91%891K7.823B PHP26.500.04 PHP733.33%0.00%Bán Lẻ
RFMRFM CORPORATION
2.366B PHP3.15 PHP0.00%60K10.614B PHP11.320.28 PHP−28.33%8.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BCBENGUET CORPORATION A
2.249B PHP4.07 PHP0.00%1K2.602B PHP3.211.27 PHP−49.32%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LBCLBC EXPRESS HOLDINGS, INC.
2.228B PHP19.80 PHP11.49%1.1K28.232B PHP−0.28 PHP68.57%0.00%Vận chuyển
IPOIPEOPLE, INC.
2.205B PHP7.45 PHP−0.53%2007.822B PHP11.070.67 PHP−1.23%2.54%Dịch vụ Khách hàng
CDCCITYLAND DEVELOPMENT CORP.
1.918B PHP0.75 PHP0.00%65K3.732B PHP3.500.21 PHP48.17%3.84%Tài chính
ABSABS-CBN CORPORATION
1.909B PHP3.14 PHP−0.32%216K2.747B PHP−3.60 PHP19.80%0.00%Dịch vụ Khách hàng
HOMEALLHOME CORP.
1.882B PHP1.56 PHP−0.64%573K5.888B PHP5.070.31 PHP12.50%4.90%Bán Lẻ
Mua
EEIEEI CORPORATION
1.764B PHP4.77 PHP1.49%14K4.871B PHP−0.88 PHP−849.66%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
STISTI EDUCATION SYSTEMS HOLDINGS
1.756B PHP0.410 PHP−1.20%60K3.903B PHP5.530.07 PHP70.74%3.61%Dịch vụ Thương mại
SHNGSHANG PROPERTIES, INC.
1.732B PHP3.50 PHP0.00%16K16.667B PHP3.680.95 PHP111.79%7.14%Khách hàng Lâu năm
MAXSMAX`S GROUP, INC.
1.728B PHP4.08 PHP−2.86%111K3.274B PHP5.460.75 PHP4.59%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
KEEPRTHE KEEPERS HOLDINGS INC
1.647B PHP1.50 PHP0.67%1.2M21.618B PHP9.030.17 PHP−65.24%3.62%Dịch vụ Phân phối
BELBELLE CORPORATION
1.612B PHP1.28 PHP−0.78%11K11.068B PHP8.210.16 PHP148.80%4.65%Tài chính
TECHCIRTEK HOLDINGS PHILS. CORP.
1.466B PHP1.91 PHP−0.52%345K1.284B PHP−0.01 PHP−231.25%0.00%Công nghệ Điện tử
ALTERALTERNERGY HOLDINGS CORPORATION
1.464B PHP0.80 PHP3.90%1.212M2.941B PHP0.00%Công ty dịch vụ công cộng
CHPCEMEX HOLDINGS PHILIPPINES, INC.
1.399B PHP1.00 PHP1.01%1.698M13.354B PHP−0.10 PHP−297.66%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
PLCPREMIUM LEISURE CORPORATION
1.386B PHP0.56 PHP0.00%5.257M17.04B PHP11.310.05 PHP8.08%8.97%Dịch vụ Khách hàng