Gordon Gekko cho biết

Cổ phiếu Philippines với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Các công ty Philippines tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SMSM INVESTMENTS CORPORATION
61.654B PHP826.0 PHP−0.24%452.38K2.081.009T PHP13.5361.05 PHP+41.98%0.91%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
BDOBDO UNIBANK, INC.
57.054B PHP126.9 PHP−2.16%3.461M1.47668.538B PHP10.7411.81 PHP2.01%Tài chính
Sức mua mạnh
SCCSEMIRARA MINING AND POWER CORP
39.871B PHP28.70 PHP−1.03%1.978M2.30121.991B PHP4.606.24 PHP−36.62%6.27%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
BPIBANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
39.605B PHP101.9 PHP−2.49%1.326M0.84503.916B PHP10.489.72 PHP3.30%Tài chính
Mua
GLOGLOBE TELECOM, INC.
33.313B PHP1729 PHP+0.64%5.995K0.24249.371B PHP10.00172.89 PHP−24.28%5.78%Truyền thông
Mua
MBTMETROPOLITAN BANK & TRUST COM.
32.776B PHP51.45 PHP+1.18%723.27K0.23231.325B PHP5.629.15 PHP3.11%Tài chính
Sức mua mạnh
ICTINT`L CONTAINER TERMINALS INC.
31.896B PHP229.0 PHP−2.55%1.283M0.54465.325B PHP13.7016.71 PHP+19.22%3.74%Vận chuyển
Sức mua mạnh
DMCDMCI HOLDINGS, INC.
31.087B PHP9.31 PHP+0.11%2.979M1.85123.613B PHP5.281.76 PHP−28.10%7.73%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
SMPHSM PRIME HOLDINGS, INC.
30.1B PHP32.65 PHP−1.06%4.586M0.57942.907B PHP24.651.32 PHP+35.63%0.73%Tài chính
Sức mua mạnh
MERMANILA ELECTRIC COMPANY
28.431B PHP372.6 PHP−0.11%141.1K0.67419.893B PHP11.3332.89 PHP+38.67%5.25%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
APABOITIZ POWER CORPORATION
27.535B PHP37.90 PHP+1.07%1.941M1.38273.102B PHP7.994.75 PHP+41.62%4.93%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ACAYALA CORPORATION
27.398B PHP640.0 PHP−3.10%228.34K0.86396.677B PHP11.5855.29 PHP+10.65%1.14%Tài chính
Sức mua mạnh
LTGLT GROUP, INC.
25.137B PHP8.79 PHP−0.11%1.409M0.3295.077B PHP3.972.22 PHP−21.94%1.71%Tài chính
Bán Mạnh
AEVABOITIZ EQUITY VENTURES, INC.
24.827B PHP48.10 PHP−1.84%251.2K0.29270.321B PHP12.593.82 PHP−26.14%3.06%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
FBSAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.
22.263B PHP49.20 PHP+0.41%88.4K0.92290.734B PHP13.633.61 PHP+2.64%3.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CHIBCHINA BANKING CORPORATION
19.108B PHP30.10 PHP+0.33%78.6K0.8181.009B PHP3.937.66 PHP3.32%Tài chính
Sức mua mạnh
ALIAYALA LAND, INC.
18.617B PHP31.40 PHP0.00%12.549M1.26469.184B PHP19.811.59 PHP+37.90%1.19%Tài chính
Sức mua mạnh
GTCAPGT CAPITAL HOLDINGS, INC.
18.36B PHP557.0 PHP+1.00%177.4K1.31119.914B PHP4.63120.40 PHP+55.41%0.54%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
AGIALLIANCE GLOBAL GROUP, INC.
16.108B PHP9.78 PHP+1.35%3.754M1.7086.856B PHP5.161.89 PHP+6.04%1.23%Tài chính
Sức mua mạnh
SGPSYNERGY GRID & DEV`T PHILS.
15.021B PHP6.15 PHP+0.99%259.7K0.2932.385B PHP2.692.28 PHP−10.32%14.10%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
FGENFIRST GEN CORPORATION
14.251B PHP16.68 PHP+0.12%71.7K0.0858.187B PHP4.92%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
URCUNIVERSAL ROBINA CORPORATION
13.956B PHP112.8 PHP+0.36%573.49K0.37245.657B PHP17.136.58 PHP+19.70%1.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
MEGMEGAWORLD CORPORATION
13.455B PHP1.99 PHP+0.51%6.173M0.4862.055B PHP3.640.55 PHP+26.89%3.32%Tài chính
Mua
ACENACEN CORPORATION
13.055B PHP4.60 PHP0.00%10.775M0.97182.516B PHP11.770.39 PHP+198.24%0.87%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
FPHFIRST PHILIPPINE HOLDINGS CORP
12.676B PHP61.40 PHP+3.19%8900.0828.475B PHP1.8333.57 PHP+45.90%3.58%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
UBPUNION BANK OF THE PHILIPPINES
12.529B PHP57.15 PHP+0.18%366.22K0.86134.517B PHP12.554.55 PHP3.50%Tài chính
Mua
RCBRIZAL COMMERCIAL BANKING CORP
12.08B PHP23.00 PHP0.00%5.9K0.2255.649B PHP4.425.21 PHP4.70%Tài chính
PNBPHILIPPINE NATIONAL BANK
11.532B PHP18.46 PHP+0.11%20.6K0.7028.166B PHP2.058.99 PHP0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
SECBSECURITY BANK CORPORATION
10.556B PHP69.85 PHP−0.64%85.83K0.2652.635B PHP5.5112.68 PHP4.29%Tài chính
Mua
EMIEMPERADOR INC.
10.061B PHP20.80 PHP−0.24%1.363M3.65327.319B PHP33.850.61 PHP−2.15%1.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
RLCROBINSONS LAND CORPORATION
9.75B PHP15.06 PHP+0.40%4.651M2.9072.929B PHP6.292.40 PHP+45.00%3.45%Tài chính
Sức mua mạnh
PGOLDPUREGOLD PRICE CLUB, INC.
9.287B PHP27.25 PHP−0.55%258.9K0.2578.484B PHP8.283.29 PHP+5.75%3.16%Bán Lẻ
Mua
STRVISTAMALLS, INC.
8.362B PHP2.44 PHP−0.41%6K0.6220.559B PHP2.261.08 PHP+40.61%1.25%Bán Lẻ
PALPAL HOLDINGS, INC.
8.164B PHP5.20 PHP0.00%2.6K0.5160.377B PHP3.651.43 PHP−81.11%0.00%Vận chuyển
NIKLNICKEL ASIA CORPORATION
7.931B PHP5.10 PHP0.00%1.358M0.7370.91B PHP14.920.34 PHP−45.47%3.33%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
HOUSE8990 HOLDINGS, INC.
7.593B PHP9.02 PHP−1.31%5K0.1648.63B PHP6.621.36 PHP−9.13%0.00%Khách hàng Lâu năm
JFCJOLLIBEE FOODS CORPORATION
7.559B PHP235.8 PHP−2.16%243.97K0.21264.059B PHP39.425.98 PHP−34.23%0.98%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CNVRGCONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC
7.439B PHP8.00 PHP−2.44%6.978M1.4858.133B PHP7.551.06 PHP−2.98%0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
COSCOCOSCO CAPITAL, INC.
7.054B PHP4.46 PHP−0.89%282K0.4831.97B PHP4.131.08 PHP+7.24%3.14%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
AUBASIA UNITED BANK CORPORATION
6.267B PHP48.00 PHP+1.69%26.8K4.5023.295B PHP3.0115.93 PHP4.17%Tài chính
VLLVISTA LAND & LIFESCAPES, INC.
6.12B PHP1.61 PHP0.00%340K0.4619.233B PHP2.750.59 PHP+2.75%3.85%Tài chính
Theo dõi
MWCMANILA WATER COMPANY, INC.
5.923B PHP18.00 PHP−0.55%879.1K0.7146.704B PHP5.843.08 PHP+111.55%5.54%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
RRHIROBINSONS RETAIL HOLDINGS, INC
5.847B PHP39.95 PHP−0.50%530.9K1.5258.601B PHP14.652.73 PHP−34.26%5.01%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
FDCFILINVEST DEVELOPMENT CORP.
5.651B PHP5.20 PHP0.00%38.5K1.2244.972B PHP5.910.88 PHP+97.42%1.26%Tài chính
DDDOUBLEDRAGON CORPORATION
5.552B PHP8.07 PHP+0.88%161.4K0.5918.924B PHP3.792.13 PHP−6.86%3.25%Tài chính
GMA7GMA NETWORK, INC. (COMMON)
5.442B PHP8.25 PHP+0.12%112.6K0.6527.753B PHP14.230.58 PHP−57.53%13.33%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
LPZLOPEZ HOLDINGS CORPORATION
5.439B PHP4.31 PHP0.00%118K1.8919.577B PHP2.761.56 PHP+106.76%1.16%Công ty dịch vụ công cộng
BLOOMBLOOMBERRY RESORTS CORPORATION
5.172B PHP9.60 PHP−0.41%6.216M0.84109.731B PHP11.130.86 PHP+237.14%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CNPFCENTURY PACIFIC FOOD, INC.
4.999B PHP32.60 PHP+0.31%2.227M0.89115.478B PHP21.351.53 PHP+9.99%0.61%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
EWEAST WEST BANKING CORPORATION
4.625B PHP7.95 PHP+0.89%62.1K0.4617.887B PHP2.772.87 PHP5.16%Tài chính
Sức mua mạnh
GSMIGINEBRA SAN MIGUEL, INC.
4.547B PHP157.6 PHP−0.25%19.18K3.3645.125B PHP6.7823.24 PHP+51.45%1.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SHLPHSHELL PILIPINAS CORPORATION
4.076B PHP11.40 PHP−1.04%12.6K0.1718.393B PHP10.671.07 PHP−64.80%8.77%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
WLCONWILCON DEPOT, INC.
3.848B PHP20.50 PHP+1.99%522.4K0.2384.044B PHP23.260.88 PHP−1.07%1.80%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
PSBPHILIPPINE SAVINGS BANK
3.678B PHP53.75 PHP+5.19%2100.0422.944B PHP5.479.83 PHP5.58%Tài chính
SHNGSHANG PROPERTIES, INC.
3.634B PHP3.65 PHP−1.08%60K0.8417.381B PHP2.861.28 PHP+120.07%7.93%Khách hàng Lâu năm
MWIDEMEGAWIDE CONSTRUCTION CORP.
3.578B PHP3.06 PHP+0.99%83K0.466.161B PHP1.561.96 PHP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
SLISTA. LUCIA LAND, INC.
3.434B PHP3.30 PHP0.00%59K0.7927.378B PHP7.350.45 PHP−4.84%0.00%Tài chính
APXAPEX MINING COMPANY, INC.
3.342B PHP2.90 PHP+0.69%2.071M0.3616.451B PHP4.980.58 PHP+1.57%1.85%Khoáng sản phi năng lượng
DNLD&L INDUSTRIES, INC.
3.318B PHP6.37 PHP+2.58%1.134M0.6945.5B PHP17.710.36 PHP−14.92%4.71%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ATATLAS CONSOLIDATED MINING
3.218B PHP3.50 PHP+1.45%14K0.0312.451B PHP12.090.29 PHP−70.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CLICEBU LANDMASTERS, INC.
3.171B PHP2.52 PHP+0.40%170K0.648.732B PHP2.600.97 PHP+13.59%5.95%Tài chính
Sức mua mạnh
ATIASIAN TERMINALS, INC.
3.025B PHP15.40 PHP+0.65%6.5K1.0530.8B PHP6.952.21 PHP+74.50%5.77%Vận chuyển
INFRAPHILIPPINE INFRADEV HOLDINGS INC.
2.983B PHP0.56 PHP0.00%540K3.893.394B PHP1.020.55 PHP+186.66%0.00%Tài chính
FLIFILINVEST LAND, INC.
2.89B PHP0.56 PHP+3.70%764K0.1913.58B PHP4.080.14 PHP+27.04%6.43%Tài chính
Mua
ANSA. SORIANO CORPORATION
2.801B PHP11.04 PHP0.00%1.8K0.0913.552B PHP5.312.08 PHP+30.54%4.53%Sản xuất Chế tạo
ROCKROCKWELL LAND CORPORATION
2.302B PHP1.38 PHP0.00%4K0.188.441B PHP2.990.46 PHP+27.94%5.45%Khách hàng Lâu năm
KEEPRTHE KEEPERS HOLDINGS INC
2.235B PHP1.45 PHP0.00%983K1.1121.038B PHP8.630.17 PHP−53.60%3.72%Dịch vụ Phân phối
DMWD.M. WENCESLAO & ASSOCIATES, INCORPORATED
2.122B PHP6.25 PHP0.00%3.2K0.1821.224B PHP12.740.49 PHP−34.62%1.20%Tài chính
SEVNPHILIPPINE SEVEN CORPORATION
2.057B PHP76.50 PHP−1.29%29.94K0.0457.866B PHP19.263.97 PHP+109.04%0.00%Bán Lẻ
ABAABACORE CAPITAL HOLDINGS, INC.
2.023B PHP0.84 PHP−3.45%3.579M0.983.516B PHP1.480.57 PHP−48.67%1.19%Khoáng sản phi năng lượng
SSISSI GROUP, INC.
1.93B PHP2.56 PHP−2.66%3.004M6.698.425B PHP3.320.77 PHP+67.79%1.05%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
FNIGLOBAL FERRONICKEL HOLDINGS
1.921B PHP2.31 PHP−1.28%375K0.0211.856B PHP7.720.30 PHP−24.04%4.33%Khoáng sản phi năng lượng
FEUFAR EASTERN UNIVERSITY, INC.
1.867B PHP572.0 PHP−0.09%4601.0213.693B PHP7.2578.88 PHP+30.24%5.24%Dịch vụ Khách hàng
BNCOMBANK OF COMMERCE
1.8B PHP7.42 PHP−0.67%15K2.8110.41B PHP5.851.27 PHP0.00%Tài chính
PXPHILEX MINING CORPORATION
1.796B PHP3.05 PHP−0.33%4.415M2.7417.636B PHP17.630.17 PHP−60.24%0.66%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
GERIGLOBAL-ESTATE RESORTS, INC.
1.792B PHP0.74 PHP0.00%20K0.218.13B PHP4.720.16 PHP−4.27%1.53%Tài chính
VVTVIVANT CORPORATION
1.595B PHP14.22 PHP+0.14%3000.1014.554B PHP5.772.47 PHP+71.64%2.74%Công ty dịch vụ công cộng
PPCPRYCE CORPORATION
1.537B PHP5.25 PHP+1.16%21.4K0.029.914B PHP5.360.98 PHP+21.79%5.33%Tài chính
BELBELLE CORPORATION
1.396B PHP1.18 PHP0.00%51K0.4210.124B PHP7.100.17 PHP+11.93%5.08%Tài chính
BCBENGUET CORPORATION A
1.331B PHP4.98 PHP+0.61%100K0.753.12B PHP3.921.27 PHP−49.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PBBPHILIPPINE BUSINESS BANK
1.311B PHP8.50 PHP0.00%375K2.096.959B PHP5.321.60 PHP4.12%Tài chính
HVNGOLDEN MV HOLDINGS, INC.
1.293B PHP847.0 PHP0.00%100.00545.568B PHP420.012.02 PHP−19.16%0.00%Tài chính
SPCSPC POWER CORPORATION
1.272B PHP7.42 PHP+3.06%53.2K0.7611.104B PHP7.241.02 PHP+100.53%10.11%Công ty dịch vụ công cộng
PCORPETRON CORPORATION
1.182B PHP3.42 PHP0.00%1.435M2.4832.063B PHP29.580.12 PHP−59.75%2.92%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
HIHOUSE OF INVESTMENTS, INC.
1.174B PHP3.24 PHP+0.31%45K2.382.516B PHP−0.47 PHP−124.94%1.54%Dịch vụ Công nghiệp
PLCPREMIUM LEISURE CORPORATION
1.16B PHP0.57 PHP−1.72%10.669M4.6017.345B PHP9.690.06 PHP+29.23%8.81%Dịch vụ Khách hàng
RFMRFM CORPORATION
1.069B PHP2.99 PHP+0.34%11K0.0310.075B PHP9.110.33 PHP−15.74%8.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CDCCITYLAND DEVELOPMENT CORP.
1.03B PHP0.70 PHP0.00%9K0.183.484B PHP4.040.17 PHP−10.48%4.11%Tài chính
ALLHCAYALALAND LOGISTICS HOLDINGS CORP.
1.007B PHP1.62 PHP+1.25%71K0.1110.128B PHP12.740.13 PHP−16.21%0.00%Tài chính
Mua
AXLMAXELUM RESOURCES CORP.
983.517M PHP2.32 PHP+0.87%449K2.148.812B PHP−0.04 PHP−119.05%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
VMCVICTORIAS MILLING COMPANY, INC
965.992M PHP3.26 PHP0.00%1K0.068.939B PHP4.660.70 PHP+114.38%1.53%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PHNPHINMA CORPORATION
947.677M PHP20.00 PHP0.00%15K0.445.727B PHP6.243.20 PHP−17.23%3.00%Sản xuất Chế tạo
HOMEALLHOME CORP.
933.769M PHP1.08 PHP+1.89%3.493M1.204.05B PHP3.630.30 PHP+28.31%3.46%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
TTKC METALS CORPORATION
925.828M PHP0.495 PHP0.00%40K0.49465.3M PHP0.471.06 PHP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MRSGIMETRO RETAIL STORES GROUP, INC.
917.274M PHP1.17 PHP−4.10%257K2.993.801B PHP4.970.24 PHP+100.85%5.13%Bán Lẻ
CPGCENTURY PROPERTIES GROUP INC.
901.29M PHP0.300 PHP0.00%1.44M3.443.48B PHP4.270.07 PHP+11.23%4.04%Tài chính
PIZZASHAKEY`S PIZZA ASIA VENTURES, INC.
874.402M PHP9.40 PHP−0.95%57K1.4615.827B PHP13.580.69 PHP+90.32%1.06%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
STISTI EDUCATION SYSTEMS HOLDINGS
870.268M PHP0.465 PHP0.00%660K0.114.373B PHP4.690.10 PHP+100.40%3.23%Dịch vụ Thương mại
ALCOARTHALAND CORPORATION
821.082M PHP0.470 PHP0.00%40K0.452.5B PHP3.810.12 PHP−9.21%2.55%Tài chính
IPOIPEOPLE, INC.
769.302M PHP7.30 PHP−0.68%4.3K1.677.623B PHP13.530.54 PHP−30.16%2.60%Dịch vụ Khách hàng