Cổ phiếu Philippines đã mất giá trị nhiều nhất

Điều quan trọng là chúng ta cần liên tục cập nhật tin tức. Nếu một cổ phiếu được niêm yết ở đây thì nó sẽ giảm, giá trị cổ phiếu đã giảm đáng kể. Đôi khi đây là một đợt 'giảm giá' tạm thời và tuyệt vời mà các nhà đầu tư có thể mua trước khi kiếm lời khi phục hồi. Tuy nhiên, thông thường, sự suy giảm báo trước một chặng đường dài hơn, quanh co hơn để công ty tự đào thải. Cho dù bạn nghĩ đó là cái trước hay cái sau sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và niềm tin của bạn vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng nếu bạn may mắn và chuẩn bị đủ, những Các công ty Philippines này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Ticker
Th.đổi % 1 Ngày
Giá
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
CACONCRETE AGGREGATES CORP A
−10.53%34.00PHP−4.00PHP
Bán Mạnh
1.4K47.6K1.055BPHP54.130.70PHP2Dịch vụ Công nghiệp
PSBPHILIPPINE SAVINGS BANK
−4.40%55.35PHP−2.55PHP
Bán Mạnh
1005.535K24.715BPHP7.897.34PHPTài chính
MWCMANILA WATER COMPANY, INC.
−4.14%19.45PHP−0.85PHP
Mua
379.5K7.385M58.497BPHP13.941.46PHP2.464KCông ty dịch vụ công cộng
MONDEMONDE NISSIN CORPORATION
−3.50%11.58PHP−0.42PHP
Bán Mạnh
15.686M181.645M215.623BPHP32.990.36PHP3.47KBán Lẻ
RRHIROBINSONS RETAIL HOLDINGS, INC
−2.90%57.00PHP−1.70PHP
Bán
828.95K47.25M86.896BPHP14.154.15PHP20.535KBán Lẻ
PGOLDPUREGOLD PRICE CLUB, INC.
−2.74%32.00PHP−0.90PHP
Bán
1.143M36.563M94.757BPHP10.583.11PHP11.375KBán Lẻ
WLCONWILCON DEPOT, INC.
−2.39%30.65PHP−0.75PHP
Theo dõi
333.2K10.213M128.731BPHP35.250.89PHP2.981KBán Lẻ
EAGLEEAGLE CEMENT CORPORATION
−2.13%19.30PHP−0.42PHP
Bán
10.3K198.79K98.6BPHP19.081.03PHP534Khoáng sản phi năng lượng
RLCROBINSONS LAND CORPORATION
−1.94%16.18PHP−0.32PHP
Bán
1.579M25.543M83.587BPHP9.991.65PHP7.26KTài chính
FPHFIRST PHILIPPINE HOLDINGS CORP
−1.78%60.80PHP−1.10PHP
Bán Mạnh
4.024M244.657M29.503BPHP2.6923.01PHP121Công ty dịch vụ công cộng
SGPSYNERGY GRID & DEV`T PHILS.
−1.35%11.68PHP−0.16PHP
Bán
589K6.88M62.348BPHP4.652.55PHP2Dịch vụ Công nghiệp
SECBSECURITY BANK CORPORATION
−1.20%90.90PHP−1.10PHP
Theo dõi
334.37K30.394M69.326BPHP6.5214.11PHPTài chính
SHLPHPILIPINAS SHELL PETROLEUM CORPORATION
−1.17%16.96PHP−0.20PHP
Bán Mạnh
291K4.935M27.687BPHP5.653.04PHP489Dịch vụ Phân phối
FBSAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.
−1.03%38.60PHP−0.40PHP
Mua
121.4K4.686M230.46BPHP11.093.52PHP10.371KHàng tiêu dùng không lâu bền
RCBRIZAL COMMERCIAL BANKING CORP
−1.02%24.15PHP−0.25PHP
Mua
2.9K70.035K49.714BPHP4.215.79PHP5.65KTài chính
ACEXACE ENEXOR, INC.
−0.81%14.78PHP−0.12PHP
Mua
74.8K1.106M3.725BPHP−0.22PHPDịch vụ Công nghiệp
CNPFCENTURY PACIFIC FOOD, INC.
−0.62%24.10PHP−0.15PHP
Theo dõi
1.739M41.92M85.9BPHP17.471.39PHP18.753KHàng tiêu dùng không lâu bền
SPCSPC POWER CORPORATION
−0.40%10.00PHP−0.04PHP
Mua
28.6K286K15.025BPHP19.640.51PHP299Công ty dịch vụ công cộng
FGENFIRST GEN CORPORATION
−0.35%17.16PHP−0.06PHP
Mua
191.9K3.293M60.071BPHP5.073.40PHP2.205KCông ty dịch vụ công cộng
CHIBCHINA BANKING CORPORATION
−0.18%27.80PHP−0.05PHP
Mua
48.9K1.359M74.952BPHP4.036.91PHP10.18KTài chính