Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu định giá cao — Thị trường chứng khoán Philippine

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

            
ACEX ACE ENEXOR, INC.
32.1015.68%4.35Sức mua mạnh2.544M81655980.006.938B-0.15Dịch vụ Công nghiệp
IDC ITALPINAS DEVELOPMENT CORPORATION
2.391.70%0.04Mua1.902M4545780.001.020B54.00Tài chính
PHN PHINMA CORPORATION
20.205.87%1.12Sức mua mạnh674.100K13616820.005.191B4.863.92Khoáng sản phi năng lượng
UBP UNION BANK OF THE PHILIPPINES
106.105.15%5.20Mua192.770K20452897.00153.792B11.199.023506.00Tài chính
Tải thêm