Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
88.301B
Giá trị vốn hóa thị trường
491.991K
Khối lượng
−0.20%
Thay đổi
−3.87%
Hiệu suất Tháng
+13.09%
Hiệu suất Năm
−1.58%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CNPFCENTURY PACIFIC FOOD, INC.
24.45 PHP−0.20%−0.05 PHP
Bán
501.5K12.262M PHP86.608B PHP17.651.39 PHP18.753K
FOODALLIANCE SELECT FOODS INC.
0.55 PHP−1.79%−0.01 PHP
Theo dõi
2K1.1K PHP1.375B PHP−0.02 PHP1.136K
MGMILLENNIUM GLOBAL HOLDINGS INC
0.134 PHP8.06%0.010 PHP
Mua
20K2.68K PHP317.538M PHP−0.00 PHP248