Truyền thông (Khu vực)

4
Cổ phiếu
580.011B
Giá trị vốn hóa thị trường
720.666K
Khối lượng
−0.63%
Thay đổi
−1.84%
Hiệu suất Tháng
−26.21%
Hiệu suất Năm
−16.72%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CNVRGCONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC
8.00 PHP−2.44%6.978M1.4858.133B PHP7.551.06 PHP−2.98%0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
GLOGLOBE TELECOM, INC.
1729 PHP+0.64%5.995K0.24249.371B PHP10.00172.89 PHP−24.28%5.78%Truyền thông
Mua
NOWNOW CORPORATION
1.11 PHP+0.91%157K0.142.005B PHP152.050.01 PHP+30.36%0.00%Truyền thông
TELPLDT INC.
1252 PHP−1.42%38.925K0.84270.502B PHP24.7550.58 PHP−68.64%7.51%Truyền thông
Sức mua mạnh