Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

12
Cổ phiếu
1349.954B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.072M
Khối lượng
−0.50%
Thay đổi
+0.06%
Hiệu suất Tháng
+3.67%
Hiệu suất Năm
+1.72%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AXLMAXELUM RESOURCES CORP.
2.32 PHP+0.87%449K2.148.812B PHP−0.04 PHP−119.05%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CNPFCENTURY PACIFIC FOOD, INC.
32.60 PHP+0.31%2.227M0.89115.478B PHP21.351.53 PHP+9.99%0.61%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
DELMDEL MONTE PACIFIC LIMITED
7.14 PHP−2.86%67.4K8.6212.09B PHP7.121.00 PHP−8.26%1.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EMIEMPERADOR INC.
20.80 PHP−0.24%1.363M3.65327.319B PHP33.850.61 PHP−2.15%1.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
FBSAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.
49.20 PHP+0.41%88.4K0.92290.734B PHP13.633.61 PHP+2.64%3.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
FOODALLIANCE SELECT FOODS INC.
0.480 PHP+1.05%20K0.191.2B PHP−0.09 PHP−307.11%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GSMIGINEBRA SAN MIGUEL, INC.
157.6 PHP−0.25%19.18K3.3645.125B PHP6.7823.24 PHP+51.45%1.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
JGSJG SUMMIT HOLDINGS, INC.
37.80 PHP−2.83%2.011M1.77284.293B PHP16.842.25 PHP1.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
MGMILLENNIUM GLOBAL HOLDINGS INC
0.098 PHP0.00%130K0.48232.229M PHP−0.00 PHP+94.87%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
RFMRFM CORPORATION
2.99 PHP+0.34%11K0.0310.075B PHP9.110.33 PHP−15.74%8.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
URCUNIVERSAL ROBINA CORPORATION
112.8 PHP+0.36%573.49K0.37245.657B PHP17.136.58 PHP+19.70%1.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
VMCVICTORIAS MILLING COMPANY, INC
3.26 PHP0.00%1K0.068.939B PHP4.660.70 PHP+114.38%1.53%Hàng tiêu dùng không lâu bền