Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

9
Cổ phiếu
59.456B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.680M
Khối lượng
−0.13%
Thay đổi
−3.14%
Hiệu suất Tháng
−8.66%
Hiệu suất Năm
−11.44%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ANIAGRINURTURE, INCORPORATED
1.13 PHP−0.88%4.675M1.631.168B PHP−0.08 PHP−84.20%0.00%Dịch vụ Phân phối
KEEPRTHE KEEPERS HOLDINGS, INC.
1.49 PHP0.00%1.784M2.0021.618B PHP8.860.17 PHP−53.60%3.62%Dịch vụ Phân phối
MEDICMEDILINES DISTRIBUTORS INCORPORATED
0.330 PHP0.00%20K0.04906.37M PHP8.800.04 PHP3.18%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
OVTHE PHILODRIL CORPORATION
0.0081 PHP−1.22%59M7.561.573B PHP−0.00 PHP−1000.00%0.00%Dịch vụ Phân phối
PNXPHOENIX PETROLEUM PHILIPPINES
5.20 PHP0.00%6.8K0.487.5B PHP−4.19 PHP−163.35%0.00%Dịch vụ Phân phối
SBSSBS PHILIPPINES CORPORATION
3.98 PHP0.00%3.305M3.886.169B PHP116.720.03 PHP−48.18%0.63%Dịch vụ Phân phối
SFISWIFT FOODS, INC
0.058 PHP0.00%50K0.26105.237M PHP58.000.00 PHP−92.48%0.00%Dịch vụ Phân phối
SGISOLID GROUP, INC.
0.95 PHP−1.04%1.331M95.761.73B PHP3.860.25 PHP−41.68%6.32%Dịch vụ Phân phối
SHLPHSHELL PILIPINAS CORPORATION
11.60 PHP−0.17%48.5K0.6118.748B PHP10.861.07 PHP−64.80%8.61%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi