Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

28
Cổ phiếu
197.125B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.254M
Khối lượng
+1.33%
Thay đổi
+0.68%
Hiệu suất Tháng
+3.32%
Hiệu suất Năm
−4.20%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABATOK-BIG WEDGE COMPANY, INC.
5.15 PHP+0.98%4000.0212.725B PHP25750.000.00 PHP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ABAABACORE CAPITAL HOLDINGS, INC.
1.03 PHP−0.96%324K0.254.27B PHP1.810.57 PHP−48.67%0.98%Khoáng sản phi năng lượng
APOANGLO PHILIPPINE HOLDINGS CORP
0.490 PHP−2.00%8K0.011.472B PHP−0.26 PHP−180.52%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
APXAPEX MINING COMPANY, INC.
2.91 PHP+1.04%4.151M0.8615.827B PHP4.990.58 PHP+1.57%1.92%Khoáng sản phi năng lượng
ATATLAS CONSOLIDATED MINING
3.48 PHP+5.78%427K1.2311.028B PHP12.020.29 PHP−70.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BCBENGUET CORPORATION A
4.95 PHP+3.13%25K0.113.058B PHP3.891.27 PHP−49.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BCBBENGUET CORPORATION B
4.87 PHP+0.41%9K0.353.058B PHP3.831.27 PHP−49.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CHPCEMEX HOLDINGS PHILIPPINES, INC.
0.78 PHP−6.02%318K0.8510.791B PHP−0.10 PHP−41.69%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CPMCENTURY PEAK HLDGS CORP
3.15 PHP−0.63%172K0.998.884B PHP−0.13 PHP−161.62%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DIZDIZON COPPER SILVER MINES, INC
3.10 PHP0.00%5K0.32245.171M PHP−0.11 PHP−658.97%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ECVCEAST COAST VULCAN CORPORATION
0.78 PHP0.00%199K0.155.437B PHP−0.00 PHP−226.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FERROFERRONOUX HOLDINGS, INC.
2.69 PHP0.00%10K0.32704.307M PHP498.150.01 PHP+22.73%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FNIGLOBAL FERRONICKEL HOLDINGS
2.32 PHP−1.28%61K0.2312.061B PHP7.750.30 PHP−24.04%4.26%Khoáng sản phi năng lượng
GEOGEOGRACE REOURCES PHILS., INC.
0.030 PHP0.00%500K0.36108.5M PHP−0.00 PHP−266.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IMPIMPERIAL RESOURCES, INC.
0.58 PHP0.00%1K0.02378.45M PHP−0.01 PHP−112.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LCLEPANTO CONSOLIDATED MINING A
0.084 PHP−1.18%5.9M1.395.045B PHP−0.00 PHP+76.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LCBLEPANTO CONSOLIDATED MINING B
0.085 PHP+3.66%2.77M4.725.045B PHP−0.00 PHP+76.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MAMANILA MINING CORPORATION A
0.0055 PHP+10.00%55M3.091.489B PHP0.00 PHP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MABMANILA MINING CORPORATION B
0.0051 PHP+10.87%36M2.771.489B PHP0.00 PHP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NINIHAO MINERAL RESOURCES INT`L
0.58 PHP+9.43%4K0.08585.8M PHP−0.24 PHP−10526.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NIKLNICKEL ASIA CORPORATION
5.06 PHP0.00%372.3K0.2670.493B PHP14.800.34 PHP−45.47%3.35%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
OREORIENTAL PENINSULA RES GROUP
0.70 PHP+1.45%24K0.401.986B PHP−0.07 PHP−141.13%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PAPACIFICA HOLDINGS, INC.
1.15 PHP−4.17%2K0.18390M PHP−0.00 PHP+29.85%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PHAPREMIERE HORIZON ALLIANCE CORP
0.172 PHP−4.44%2.29M3.27998.963M PHP12.030.01 PHP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PXPHILEX MINING CORPORATION
3.12 PHP+1.30%862K0.6217.868B PHP18.030.17 PHP−60.24%0.65%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
TTKC METALS CORPORATION
0.450 PHP+2.27%10K0.12423M PHP0.421.06 PHP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
UPMUNITED PARAGON MINING CORP
0.0042 PHP−2.33%6M1.941.071B PHP−0.00 PHP+25.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ZHIZEUS HOLDINGS, INC.
0.071 PHP0.00%650K3.40194.33M PHP−0.00 PHP+25.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng