Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

5
Cổ phiếu
27.589B
Giá trị vốn hóa thị trường
23.496K
Khối lượng
−1.65%
Thay đổi
−1.82%
Hiệu suất Tháng
+8.19%
Hiệu suất Năm
+6.94%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ANSA. SORIANO CORPORATION
11.00 PHP−0.36%10.6K0.6013.552B PHP5.292.08 PHP+30.54%4.53%Sản xuất Chế tạo
BRNA BROWN COMPANY, INC.
0.66 PHP−1.49%25K0.221.589B PHP1.810.37 PHP+67.35%0.00%Sản xuất Chế tạo
CICCONCEPCION INDUSTRIAL CORP
13.52 PHP−6.63%4.3K4.105.762B PHP17.330.78 PHP+149.27%3.45%Sản xuất Chế tạo
CROWNCROWN ASIA CHEMICALS CORP
1.57 PHP0.00%14K0.91958.703M PHP4.040.39 PHP+7.38%5.73%Sản xuất Chế tạo
PHNPHINMA CORPORATION
20.00 PHP0.00%74.5K2.265.727B PHP6.243.20 PHP−17.23%3.00%Sản xuất Chế tạo