Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

15
Cổ phiếu
1136.870B
Giá trị vốn hóa thị trường
805.983K
Khối lượng
+0.20%
Thay đổi
+1.73%
Hiệu suất Tháng
+7.33%
Hiệu suất Năm
+6.19%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACRALSONS CONSOLIDATED RESOURCES
0.55 PHP−5.17%161K0.493.649B PHP4.730.12 PHP+47.34%3.45%Công ty dịch vụ công cộng
AEVABOITIZ EQUITY VENTURES, INC.
47.00 PHP+0.43%452.7K0.49263.015B PHP12.303.82 PHP−26.14%3.14%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ALTERALTERNERGY HOLDINGS CORPORATION
0.71 PHP−4.05%3.617M1.272.911B PHP0.00%Công ty dịch vụ công cộng
APABOITIZ POWER CORPORATION
36.60 PHP−2.40%2.069M1.43270.22B PHP7.714.75 PHP+41.62%4.99%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ASLAGRASLAG CORP
1.22 PHP+1.67%110K1.001.8B PHP9.230.13 PHP4.17%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
BSCBASIC ENERGY CORPORATION
0.180 PHP−0.55%480K0.532.652B PHP90.000.00 PHP−89.90%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
FGENFIRST GEN CORPORATION
17.00 PHP+2.41%2.164M3.8557.908B PHP4.94%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
FPHFIRST PHILIPPINE HOLDINGS CORP
60.15 PHP−2.83%19.31K1.4228.707B PHP1.7933.57 PHP+45.90%3.55%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
LPZLOPEZ HOLDINGS CORPORATION
4.30 PHP−0.69%2K0.0319.668B PHP2.761.56 PHP+106.76%1.15%Công ty dịch vụ công cộng
MERMANILA ELECTRIC COMPANY
367.0 PHP+1.94%177.01K0.84405.694B PHP11.1632.89 PHP+38.67%5.43%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MRCMRC ALLIED INCORPORATED
1.41 PHP−1.40%26K0.071.217B PHP50.000.03 PHP−85.97%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
MWCMANILA WATER COMPANY, INC.
18.04 PHP+0.22%763.9K0.5846.704B PHP5.853.08 PHP+111.55%5.54%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
REDCREPOWER ENERGY DEVELOPMENT CORP
6.99 PHP+3.71%82.4K2.624.381B PHP0.00%Công ty dịch vụ công cộng
SPCSPC POWER CORPORATION
7.27 PHP+1.11%42.6K0.6510.76B PHP7.091.02 PHP+100.53%10.43%Công ty dịch vụ công cộng
VVTVIVANT CORPORATION
14.20 PHP−8.27%10K4.8814.533B PHP5.762.47 PHP+71.64%2.74%Công ty dịch vụ công cộng