Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Ba Lan

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
BKD BKDGAMES
21.9821.17%3.84Sức mua mạnh103.183KDịch vụ Công nghệ
DGE DRAGOENT
107.4028.90%24.08Sức mua mạnh86.643K90.457MDịch vụ Công nghệ
DNP DINOPL
343.60-1.01%-3.50Mua168.100K34.030B46.427.4825840.00Bán Lẻ
EC2 EC2
5.4637.19%1.48Sức mua mạnh342.224KDịch vụ Công nghệ
GOL GOLAB
0.400.00%0.00Mua04.258M-0.02Dịch vụ Phân phối
HPS HYDRAPRES
0.450.00%0.00Mua3016.171M24.190.02Sản xuất Chế tạo
MCI MCI
23.307.87%1.70Sức mua mạnh39.446K1.111B6.593.2816.00Hỗn hợp
MDN MEDIAN POLSKA
1.9830.26%0.46Sức mua mạnh16.107KSản xuất Chế tạo
MIR MIRACULUM
1.6210.17%0.15Sức mua mạnh165.868K55.313MBán Lẻ
MMS MADMIND
6.4924.77%1.29Sức mua mạnh233.799KDịch vụ Công nghệ
OPT OPTIZEN LABS
2.5037.36%0.68Sức mua mạnh12.292K15.057M73.090.02Truyền thông
SWG SECOGROUP
15.906.71%1.00Sức mua mạnh2.047K133.946M9.951.50754.00Khoáng sản phi năng lượng
TIM TIM
40.104.02%1.55Sức mua mạnh33.824K855.779MDịch vụ Phân phối
TMR TATRY
173.001.76%3.00Sức mua mạnh2985.063M-43.89Dịch vụ Khách hàng
Tải thêm