Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Ba Lan

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
01C 01CYBATON
4.500.00%0.00Bán10.838K73.753M-0.39Dịch vụ Thương mại
BER BIOERG
0.170.30%0.00Bán46.855K17.134M-0.12Công nghiệp Chế biến
BRH BERG HOLDING SA
1.61-3.94%-0.07Sức bán mạnh11.114K37.026M-0.08Tài chính
BTC BTC STUDIOS
0.51-16.39%-0.10Sức bán mạnh132.395KDịch vụ Công nghệ
DAD DADELO
17.451.89%0.32Bán5.635KBán Lẻ
FVE FOTOVOLT
0.77-1.03%-0.01Bán24.919KTài chính
GDC GAMEDUST
0.300.00%0.000Dịch vụ Thương mại
GTS GEOTRANS
9.70-2.02%-0.20Sức bán mạnh38.694K47.968M8.271.20Dịch vụ Phân phối
JWW JWWINVEST
2.070.49%0.01Bán1.481K22.770MDịch vụ Công nghiệp
LBD LOKATY BUDOWLANE
0.170.00%0.00Bán0Tài chính
NVG NOVAVISGR
1.22-3.94%-0.05Bán15.763K42.719M-0.44Hỗn hợp
OND ONDE
22.45-2.37%-0.55Sức bán mạnh16.766K1.236B396.00Dịch vụ Công nghiệp
PDG PYRAMID
44.90-1.54%-0.70Sức bán mạnh1.207K55.272M-0.59Dịch vụ Công nghệ
QON QUARTICON
9.844.46%0.42Bán1.277K13.818M-2.1821.30Dịch vụ Công nghệ
SOK SONKA
5.732.32%0.13Bán2.978KDịch vụ Công nghệ
TLT TOPLEVELTENNIS.COM
0.480.00%0.00Bán011.360MDịch vụ Thương mại
ULG ULTGAMES
25.302.02%0.50Bán15.104K132.319M6.67Dịch vụ Công nghệ
VVD VIVID
1.33-1.49%-0.02Bán15.862K42.657M-0.0561.00Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm