Chứng khoán Ba Lan

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Ba Lan bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
01C01CYBATON
4.35PLN−3.33%−0.15PLN
Bán
2.999K13.046K73.753MPLNDịch vụ Thương mại
06N06MAGNA
4.415PLN−0.79%−0.035PLN
Mua
69.829K308.295K61.152MPLNHỗn hợp
08N08OCTAVA
1.02PLN0.00%0.00PLN
Bán
40841643.643MPLN−0.03PLNHỗn hợp
11B11BIT
535PLN1.90%10PLN
Sức mua mạnh
1.956K1.046M1.25BPLN12.86PLN189Dịch vụ Công nghệ
1ATATAL
30.0PLN0.00%0.0PLN
Mua
60818.24K1.161BPLN2.9510.17PLNTài chính
3RG3RGAMES
0.468PLN0.00%0.000PLN
Mua
40.214K18.82K35.399MPLN−0.01PLNBán Lẻ
4MB4MOBILITY
2.58PLN−3.73%−0.10PLN
Bán
307713.248MPLN−0.47PLNTài chính
4MS4MASS
2.395PLN0.63%0.015PLN
Mua
85.032K203.652K53.168MPLN6.680.36PLNHàng tiêu dùng không lâu bền
7FT7FIT
4.00PLN0.00%0.00PLN
Bán
007.17MPLN9.410.42PLN13Bán Lẻ
7LV7LEVELS
17.1PLN0.00%0.0PLN
Mua
2349.837MPLN−0.35PLNDịch vụ Công nghệ
AASARTS ALLIANCE
21.0PLN0.00%0.0PLN
Mua
0030.371MPLN−2.22PLN2Tài chính
AATALTA
1.400PLN0.00%0.000PLN
Bán
142021.378MPLNTài chính
ABEABPL
45.70PLN−1.40%−0.65PLN
Mua
2.862K130.793K748.237MPLN5.089.12PLN1.21KDịch vụ Phân phối
ABKABAK
2.56PLN0.00%0.00PLN
Bán
006.899MPLN7.430.34PLN97Dịch vụ Thương mại
ABSASSECOBS
29.1PLN−5.52%−1.7PLN
Bán Mạnh
17.054K496.271K1.029BPLN12.482.47PLNDịch vụ Công nghệ
ACAACARTUS
0.429PLN5.93%0.024PLN
Theo dõi
2.6K1.115K3.037MPLN30.450.01PLN30Dịch vụ Thương mại
ACGAcautogaz
27.9PLN0.00%0.0PLN
Sức mua mạnh
77121.511K281.056MPLN11.622.40PLN711Dịch vụ Phân phối
ACPASSECOPOL
73.60PLN1.94%1.40PLN
Mua
65.056K4.788M5.993BPLN5.80PLN30.374KDịch vụ Công nghệ
ACTACTION
14.70PLN1.52%0.22PLN
Sức mua mạnh
62.023K911.738K290.136MPLN5.152.81PLNDịch vụ Phân phối
ADVADIUVO
0.726PLN−6.44%−0.050PLN
Bán
19.876K14.43K10.223MPLN−0.49PLNCông nghệ Sức khỏe
ADXADATEX
0.296PLN−1.99%−0.006PLN
Bán
47.509K14.063KDịch vụ Thương mại
AFHAFORTI HOLDING
1.305PLN−5.09%−0.070PLN
Bán Mạnh
8.871K11.577KTài chính
AGLAGROLIGA
19.70PLN0.00%0.00PLN
Bán
701.379KCông nghiệp Chế biến
AGOAGORA
4.450PLN−0.22%−0.010PLN
Bán
7.345K32.685K207.751MPLN−1.06PLNDịch vụ Khách hàng
AGPAGROMEP
4.80PLN1.69%0.08PLN
Bán
1511.953MPLN7.520.63PLN46Sản xuất Chế tạo
AGTAGROTON
3.480PLN−4.66%−0.170PLN
Bán Mạnh
5.614K19.537K79.096MPLNCông nghiệp Chế biến
AINABS INVESTMENT
0.736PLN0.27%0.002PLN
Mua
15.663K11.528KHỗn hợp
AITAITON CALDWELL
0.380PLN−1.30%−0.005PLN
Bán
20277Dịch vụ Công nghệ
ALEALLEGRO
25.460PLN−0.16%−0.040PLN
Mua
1.832M46.652M26.915BPLN41.450.62PLN3.613KBán Lẻ
ALGAIGAMES
1.750PLN−3.31%−0.060PLN
Bán
5.808K10.164K108.599MPLN−0.25PLNHỗn hợp
ALIALTUS
1.285PLN−2.28%−0.030PLN
Bán
5.715K7.344K53.81MPLNTài chính
ALLAILLERON
13.90PLN−0.36%−0.05PLN
Mua
125.724K1.748M172.359MPLN13.831.01PLN430Dịch vụ Công nghệ
ALRALIOR
33.90PLN0.18%0.06PLN
Mua
105.27K3.569M4.418BPLN10.463.24PLN7.441KTài chính
AMBAMBRA
19.40PLN−1.02%−0.20PLN
Bán Mạnh
19.679K381.773K494.05MPLN9.222.13PLN900Hàng tiêu dùng không lâu bền
AMCAMICA
80.3PLN6.36%4.8PLN
Sức mua mạnh
19.069K1.531M575.924MPLN11.036.84PLN3.329KKhách hàng Lâu năm
AMLALUMETAL
71.0PLN−0.14%−0.1PLN
Mua
13.011K923.781K1.112BPLN13.91PLNKhoáng sản phi năng lượng
AMVASMODEV
1.5700PLN−1.26%−0.0200PLN
Theo dõi
1.031K1.619KDịch vụ Công nghệ
ANRANSWEAR
22.85PLN0.22%0.05PLN
Mua
6.601K150.833K398.864MPLNBán Lẻ
AOLANALIZY ONLINE
15.0PLN0.00%0.0PLN
Bán
00Tài chính
APAAPANET
3.62PLN−6.70%−0.26PLN
Bán
6.374K23.074K12.61MPLNSản xuất Chế tạo
APCAPOLLO CAPITAL
0.898PLN0.00%0.000PLN
Mua
00Tài chính
APEAPSENERGY
3.47PLN0.00%0.00PLN
Mua
5.137K17.825K97.804MPLN7.040.49PLNSản xuất Chế tạo
APLAMPLI
1.090PLN11.22%0.110PLN
Bán
5325803.216MPLN0.263.79PLNDịch vụ Phân phối
APNAPLISENS
13.4PLN0.00%0.0PLN
Mua
17228154.094MPLN6.751.99PLNCông nghệ Điện tử
APRAUTOPARTN
13.74PLN0.59%0.08PLN
Sức mua mạnh
38.334K526.709K1.784BPLN9.001.52PLN2.142KDịch vụ Phân phối
APSAPS
3.06PLN−4.38%−0.14PLN
Bán
1316.95MPLN8.380.38PLN65Sản xuất Chế tạo
APTAPATOR
15.04PLN−0.40%−0.06PLN
Mua
1.783K26.816K437.347MPLN−0.14PLN2.278KCông nghệ Điện tử
AQAAQUAPOZ
9.46PLN1.50%0.14PLN
Bán
2222.1K7.992MPLN0.70PLNDịch vụ Công nghiệp
AQTAQT WATER
2.60PLN−2.26%−0.06PLN
Bán
8.139K21.161KCông ty dịch vụ công cộng
AQUAQUABB
13.5PLN0.00%0.0PLN
Bán
1081.458K175.324MPLN21.850.62PLN387Công ty dịch vụ công cộng
AREARENAPL
4.41PLN−2.00%−0.09PLN
Bán
58256340.682MPLN−0.09PLN10Bán Lẻ
ARGARTGAMES
1.660PLN−4.49%−0.078PLN
Bán Mạnh
28.666K47.586KDịch vụ Công nghệ
ARHARCHICOM
19.30PLN0.52%0.10PLN
Mua
4.176K80.597K492.871MPLN3.196.01PLNTài chính
ARIARI
0.254PLN1.60%0.004PLN
Bán
981249Dịch vụ Thương mại
ARRARTERIA
8.80PLN0.00%0.00PLN
Sức mua mạnh
5995.271K37.572MPLN24.070.37PLN909Dịch vụ Thương mại
ARTARTIFEX
6.20PLN0.00%0.00PLN
Mua
1.467K9.095K73.761MPLN8.990.69PLNDịch vụ Công nghệ
ARXARRINERA
0.450PLN0.00%0.000PLN
Bán
00Khách hàng Lâu năm
ASAAPIS
0.0605PLN−2.26%−0.0014PLN
Bán
1.948M117.828KKhách hàng Lâu năm
ASBASBIS
21.58PLN1.98%0.42PLN
Mua
37.747K814.58K1.174BPLN3.615.86PLNDịch vụ Phân phối
ASEASSECOSEE
43.5PLN−1.14%−0.5PLN
Mua
602.61K2.283BPLN3.53PLN3.392KDịch vụ Công nghệ
ASRASTRO
0.302PLN−4.43%−0.014PLN
Bán
2.059K62211.727MPLN−0.13PLN15Dịch vụ Khách hàng
ASTASTARTA
20.90PLN0.72%0.15PLN
Bán
11.422K238.72K504.435MPLN1.7911.58PLN4.82KHỗn hợp
ATAATC CARGO
13.25PLN2.32%0.30PLN
Mua
4185.539K85.871MPLN3.403.81PLNVận chuyển
ATCARCTIC
20.10PLN2.03%0.40PLN
Mua
35.316K709.852K1.365BPLN2.278.68PLNCông nghiệp Chế biến
ATDATENDE
2.515PLN0.00%0.000PLN
Theo dõi
3.911K9.836K91.404MPLNDịch vụ Công nghệ
ATGATMGRUPA
3.51PLN0.57%0.02PLN
Mua
1.147K4.026K294.207MPLN10.190.34PLN37Dịch vụ Khách hàng
ATJATOMJELLY
1.970PLN1.03%0.020PLN
Bán
5009855.78MPLN−0.10PLNDịch vụ Công nghệ
ATLATLASEST
2.20PLN−1.79%−0.04PLN
Bán Mạnh
613112.721MPLN1.371.63PLNTài chính
ATPATLANTAPL
7.90PLN0.00%0.00PLN
Bán Mạnh
1511948.126MPLNDịch vụ Phân phối
ATRATREM
3.56PLN1.42%0.05PLN
Mua
3361.196K32.398MPLN3.940.89PLNDịch vụ Công nghiệp
ATTGRUPAAZOTY
36.06PLN2.15%0.76PLN
Mua
56.623K2.042M3.502BPLN1.9118.45PLN15.796KCông nghiệp Chế biến
AUXAUXILIA
1.56PLN13.04%0.18PLN
Mua
2093266.251MPLN7.570.18PLNDịch vụ Thương mại
AVEADVERTIGO
0.325PLN0.00%0.000PLN
Bán
00Dịch vụ Thương mại
AWMAIRWAY
0.3095PLN0.16%0.0005PLN
Theo dõi
72.046K22.298K18.051MPLN8.350.04PLNCông nghệ Sức khỏe
AZCAZTEC INTERNATIONAL
3.76PLN0.00%0.00PLN
Bán
3801.429K12.839MPLN8.870.42PLNSản xuất Chế tạo
B24BRAND24
24.0PLN2.56%0.6PLN
Mua
4119.864KDịch vụ Công nghệ
BAHBAHOLDING
0.637PLN5.64%0.034PLN
Sức mua mạnh
163.397K104.084K25.056MPLNBán Lẻ
BBDBBIDEV
3.87PLN3.20%0.12PLN
Bán
15.106K58.46K38.01MPLN−0.86PLNHỗn hợp
BBTBOOMBIT
11.46PLN1.42%0.16PLN
Mua
8.387K96.115K152.55MPLN13.100.86PLNDịch vụ Công nghệ
BCMBETACOM
7.15PLN4.38%0.30PLN
Theo dõi
53613.837MPLNDịch vụ Công nghệ
BCSBIGCHEESE
38.695PLN−3.26%−1.305PLN
Theo dõi
6.359K246.062KDịch vụ Công nghệ
BCXBIOCELTIX
41.2PLN20.47%7.0PLN
Sức mua mạnh
13.539K557.807K117.215MPLN−2.34PLN12Công nghệ Sức khỏe
BDXBUDIMEX
263.5PLN0.96%2.5PLN
Sức mua mạnh
2.329K613.692K6.663BPLN13.1219.89PLN6.939KDịch vụ Công nghiệp
BDZBEDZIN
5.40PLN−2.70%−0.15PLN
Bán
5.901K31.865K17.478MPLN−88.28PLNCông ty dịch vụ công cộng
BEEBEEIN
21.790PLN4.76%0.990PLN
Sức mua mạnh
3607.844KDịch vụ Phân phối
BEPBIOMASS ENERGY PROJECT
0.2185PLN1.39%0.0030PLN
Bán
895.953K195.766K17.835MPLN21.770.01PLN5Công nghiệp Chế biến
BERBIOERG
0.1455PLN0.00%0.0000PLN
Mua
14.227K2.07K14.795MPLN−0.00PLN0Dịch vụ Công nghiệp
BFCBIOFACTORY
3.64PLN24.66%0.72PLN
Bán
145.554MPLN6.240.47PLN61Khoáng sản phi năng lượng
BFTBENEFIT
674PLN−0.59%−4PLN
Mua
10.321K6.956M1.989BPLN37.4718.09PLNDịch vụ Khách hàng
BGDBIOGENED
12.1PLN0.00%0.0PLN
Bán
4455.385K29.721MPLN7.261.67PLNCông nghệ Sức khỏe
BHWHANDLOWY
72.5PLN3.28%2.3PLN
Sức mua mạnh
29.568K2.144M9.172BPLN7.509.36PLN2.903KTài chính
BHXBINARY HELIX
1.470PLN2.08%0.030PLN
Mua
1.096K1.611KDịch vụ Công nghệ
BIOBIOTON
3.450PLN0.15%0.005PLN
Mua
20.085K69.293K295.802MPLN−0.05PLNCông nghệ Sức khỏe
BIPBIOPLANET
10.90PLN−4.80%−0.55PLN
Bán
98010.682K34.35MPLNHàng tiêu dùng không lâu bền
BKDBKDGAMES
8.14PLN−0.25%−0.02PLN
Mua
3.031K24.672KDịch vụ Công nghệ
BLOBLOOBER TEAM
18.54PLN0.54%0.10PLN
Mua
9.162K169.863K355.986MPLNDịch vụ Công nghệ
BLTBALTICON
12.35PLN−0.40%−0.05PLN
Mua
1619838.502MPLN1.36PLNSản xuất Chế tạo
BMCBUMECH
57.80PLN−1.11%−0.65PLN
Bán
31.39K1.814M846.45MPLN1.6036.45PLNSản xuất Chế tạo
BMLBIOMEDLUB
7.000PLN−0.43%−0.030PLN
Theo dõi
303.105K2.122M458.781MPLNCông nghệ Sức khỏe
BMXBIOMAXIMA
23.80PLN4.16%0.95PLN
Mua
13.985K332.843K98.906MPLN3.297.17PLN111Công nghệ Sức khỏe