Chứng khoán Ba Lan

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Ba Lan bạn có thể đầu tư vào.

Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
01C01CYBATON
3.20 PLN−0.31%2.456K52.611M PLN0.00%Dịch vụ Thương mại
06N06MAGNA
3.97 PLN0.76%27.604K54.143M PLN0.00%Hỗn hợp
08N08OCTAVA
1.000 PLN0.00%2742.787M PLN0.00%Hỗn hợp
11B11BIT
693 PLN3.90%3.523K1.612B PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1ATATAL
62.0 PLN−4.62%10.05K2.809B PLN7.328.46 PLN−18.11%7.69%Tài chính
Sức mua mạnh
3RG3RGAMES
0.460 PLN−4.17%4.818K36.306M PLN0.00%Bán Lẻ
4MB4MOBILITY
1.46 PLN0.00%07.217M PLN−0.15 PLN72.85%0.00%Tài chính
4MS4MASS
6.86 PLN−0.44%83.627K165.436M PLN14.560.47 PLN105.86%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
7FT7FIT
9.15 PLN0.00%016.401M PLN0.87%Bán Lẻ
7LV7LEVELS
14.3 PLN−5.30%168.686M PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
AASARTS ALLIANCE
19.2 PLN−4.00%6328.925M PLN−0.09 PLN96.14%0.00%Tài chính
AATALTA
1.73 PLN−1.14%6.569K26.814M PLN6.920.25 PLN−78.74%0.00%Tài chính
ABEABPL
66.6 PLN−0.60%4.702K1.082B PLN6.5110.23 PLN9.27%1.87%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ABKABAK
6.70 PLN0.00%018.055M PLN13.250.51 PLN50.25%4.48%Dịch vụ Thương mại
ABSASSECOBS
41.3 PLN0.73%5581.37B PLN5.61%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ACAACARTUS
1.11 PLN0.91%9.041K8.249M PLN23.720.05 PLN15.56%1.82%Dịch vụ Thương mại
ACGACAUTOGAZ
30.9 PLN−0.32%73285.159M PLN6.45%Sản xuất Chế tạo
ACPASSECOPOL
74.70 PLN3.61%65.246K5.984B PLN12.336.06 PLN6.16%4.85%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ACTACTION
18.70 PLN1.63%13.103K344.761M PLN0.00%Dịch vụ Phân phối
ADVADIUVO
0.770 PLN−0.52%12.8K10.197M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
ADXADATEX
0.130 PLN4.84%93.375KDịch vụ Thương mại
AFCAKCEPTFIN
0.420 PLN0.00%02.1M PLN0.00%Tài chính
AGLAGROLIGA
20.1 PLN−0.99%267Công nghiệp Chế biến
AGOAGORA
8.00 PLN−1.48%17.728K378.236M PLN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
AGPAGROMEP
4.60 PLN0.00%011.649M PLN19.510.24 PLN−66.49%0.00%Sản xuất Chế tạo
AGTAGROTON
2.79 PLN−1.06%2.243K61.109M PLN0.00%Công nghiệp Chế biến
AINABS INVESTMENT
0.980 PLN5.38%7.718KHỗn hợp
AITAITON CALDWELL
0.300 PLN0.00%1.4K3.731M PLN−0.15 PLN5.36%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALEALLEGRO
30.740 PLN0.62%2.275M32.246B PLN−1.80 PLN−269.48%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ALGAIGAMES
1.850 PLN1.93%15.087K108.899M PLN−0.66 PLN−346.58%0.00%Hỗn hợp
ALIALTUS
1.64 PLN0.61%10.095K66.7M PLN0.00%Tài chính
ALLAILLERON
19.45 PLN1.83%5.516K235.99M PLN14.261.36 PLN75.58%1.68%Dịch vụ Công nghệ
ALRALIOR
51.80 PLN3.68%155.632K6.522B PLN5.788.96 PLN84.07%0.00%Tài chính
Theo dõi
AMBAMBRA
29.8 PLN0.68%2.561K746.117M PLN3.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AMCAMICA
73.8 PLN−1.47%2.693K571.347M PLN4.67%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
AMLALUMETAL
81.3 PLN0.00%01.283B PLN17.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
AMVASMODEV
0.99 PLN−1.98%7.455KDịch vụ Công nghệ
ANRANSWEAR
33.0 PLN−1.49%28.847K602.369M PLN0.00%Bán Lẻ
Mua
AOLANALIZY ONLINE
18.0 PLN0.00%17021.561M PLNTài chính
APAAPANET
2.14 PLN0.00%56.955M PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
APCAPOLLO CAPITAL
0.840 PLN0.00%0Tài chính
APEAPSENERGY
3.73 PLN−2.61%311107.95M PLN0.78%Sản xuất Chế tạo
APLAMPLI
1.25 PLN0.00%04.103M PLN0.333.80 PLN6325.89%0.00%Dịch vụ Phân phối
APNAPLISENS
23.2 PLN0.87%93251.816M PLN3.48%Công nghệ Điện tử
APRAUTOPARTN
22.30 PLN3.24%80.309K2.821B PLN13.761.62 PLN8.32%0.69%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
APSAPS
4.20 PLN0.00%022.247M PLN9.150.46 PLN77.22%9.05%Sản xuất Chế tạo
APTAPATOR
15.30 PLN−0.65%3.125K446.036M PLN20.600.74 PLN65.98%1.95%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
AQAAQUAPOZ
10.30 PLN6.74%28.275M PLN17.830.58 PLN2.38%Dịch vụ Công nghiệp
AQTAQT WATER
2.27 PLN−8.47%350Công ty dịch vụ công cộng
AQUAQUABB
16.0 PLN0.00%1207.792M PLN20.830.77 PLN41.12%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
AREARENAPL
2.40 PLN−0.83%28.584K192.165M PLN−0.06 PLN31.85%0.00%Bán Lẻ
ARGARTGAMES
1.300 PLN−1.89%5.871KDịch vụ Công nghệ
ARHARCHICOM
26.5 PLN0.00%4091.285B PLN12.11%Tài chính
Sức mua mạnh
ARIARI
0.320 PLN0.00%50Dịch vụ Thương mại
ARTARTIFEX
18.40 PLN−0.27%1.811K219.5M PLN18.141.01 PLN−7.18%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ASAAPIS
0.0258 PLN0.78%69.198KKhách hàng Lâu năm
ASBASBIS
28.50 PLN0.21%41.264K1.578B PLN4.486.37 PLN17.49%6.76%Dịch vụ Phân phối
ASEASSECOSEE
47.4 PLN0.21%3052.455B PLN13.843.43 PLN−6.31%3.09%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
ASMASMGROUP
1.14 PLN−10.94%281.298K72.985M PLN0.00%Dịch vụ Thương mại
ASRASTRO
0.194 PLN10.23%36.779K7.059M PLN−0.10 PLN0.00%Dịch vụ Khách hàng
ASTASTARTA
30.75 PLN−2.69%13.017K768.199M PLN7.16%Hỗn hợp
ATAATC CARGO
15.50 PLN−2.52%809105.432M PLN4.033.85 PLN10.87%18.87%Vận chuyển
ATCARCTIC
14.82 PLN1.09%49.676K1.016B PLN18.42%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ATDATENDE
3.15 PLN0.32%19.925K114.118M PLN17.290.18 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
ATGATMGRUPA
3.25 PLN−0.31%1.5K274.818M PLN7.98%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ATJATOMJELLY
1.850 PLN0.00%05.483M PLN−0.30 PLN−191.57%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ATPATLANTAPL
10.9 PLN0.00%1266.402M PLN3.49%Dịch vụ Phân phối
ATRATREM
6.36 PLN0.95%1.058K58.149M PLN1.75%Dịch vụ Công nghiệp
ATSATLANTIS
0.470 PLN−12.96%249.026K182.25M PLN85.450.01 PLN−67.26%0.00%Tài chính
ATTGRUPAAZOTY
25.20 PLN4.91%159.598K2.383B PLN−20.30 PLN−204.87%0.00%Công nghiệp Chế biến
Bán
AUXAUXILIA
1.26 PLN0.00%105.707M PLN21.040.06 PLN8.32%0.00%Dịch vụ Thương mại
AVEADVERTIGO
0.318 PLN0.00%09.461M PLN289.090.00 PLN0.00%Dịch vụ Thương mại
AWMAIRWAY
0.2615 PLN0.00%146.021K15.276M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
AZCAZTEC INTERNATIONAL
3.24 PLN0.62%510.995M PLN−0.49 PLN−156.05%5.28%Sản xuất Chế tạo
B24BRAND24
35.7 PLN1.71%3.086KDịch vụ Công nghệ
BAHBAHOLDING
0.1336 PLN−2.62%1.03M5.701M PLN0.00%Bán Lẻ
BBDBBIDEV
4.94 PLN−2.95%12951.208M PLN−0.79 PLN−16.28%0.00%Hỗn hợp
BBTBOOMBIT
11.55 PLN−2.12%1.467K159.772M PLN11.27%Dịch vụ Công nghệ
BCMBETACOM
4.84 PLN1.68%31419.23M PLN12.170.40 PLN3.78%Dịch vụ Công nghệ
BCSBIGCHEESE
31.1 PLN−0.64%10.317K129.425M PLN8.53%Dịch vụ Công nghệ
BCXBIOCELTIX
69.8 PLN−12.75%55.82K330.357M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
BDXBUDIMEX
443.0 PLN1.72%34.443K11.118B PLN18.6123.81 PLN34.59%4.13%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
BDZBEDZIN
52.0 PLN−2.80%2.977K168.482M PLN−70.23 PLN12.13%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
BEEBEEIN
21.4 PLN2.39%135Dịch vụ Phân phối
BEPBIOMASS ENERGY PROJECT
0.2300 PLN−3.77%112.939K19.78M PLN153.330.00 PLN−94.57%0.00%Công nghiệp Chế biến
BFCBIOFACTORY
4.00 PLN2.56%1.406K7.418M PLN18.080.22 PLN−53.77%7.69%Khoáng sản phi năng lượng
BFTBENEFIT
1710 PLN−1.44%2.018K5.09B PLN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
BGDBIOGENED
15.0 PLN−6.83%6739.547M PLN1.86%Công nghệ Sức khỏe
BHWHANDLOWY
81.9 PLN1.99%12.003K10.492B PLN5.4115.14 PLN91.69%11.21%Tài chính
Theo dõi
BHXBINARY HELIX
1.27 PLN−0.78%50Dịch vụ Công nghệ
BIOBIOTON
3.910 PLN−0.76%29.164K338.305M PLN76.670.05 PLN67.76%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BIPBIOPLANET
13.2 PLN0.00%1639.6M PLN2.73%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BKDBKDGAMES
8.24 PLN4.30%4.459K19.654M PLN22.490.37 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
BLFBELEAF
8.30 PLN0.00%011.62M PLN−0.10 PLN−211.75%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BLOBLOOBER TEAM
25.95 PLN5.27%63.197K475.871M PLN32.790.79 PLN−8.75%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BLTBALTICON
12.0 PLN2.56%45736.329M PLN1.45%Sản xuất Chế tạo
BMCBUMECH
28.30 PLN−6.04%149.061K436.186M PLN2.3512.05 PLN−66.94%3.32%Sản xuất Chế tạo
BMXBIOMAXIMA
19.64 PLN−0.30%5.005K82.604M PLN2.54%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BNPBNPPPL
60.8 PLN−0.33%129.008B PLN0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
BOSBOS
8.72 PLN1.63%2.055K797.167M PLN0.00%Tài chính
Sức mua mạnh