Các công ty của Ba Lan with the most cash on hand

It's no secret that a large cash pile can be a tried and tested insurance policy in the face of good-old volatility. And these companies are taking that knowledge very seriously, as they're currently sitting on oodles of cash reserves. On the other hand though, perhaps these businesses are hoarding their capital when they should be using it to maximize shareholder value instead. Whatever your take, here's a list of the most cash rich Các công ty Ba Lan.

Ticker
TIền mặt (MRQ)
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Khối lượng*Giá1 Ngày
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
KRUKRUK
5.585BPLN281.2PLN0.93%2.6PLN
Mua
9.639K2.71M5.379BPLN6.7142.68PLN3.274KDịch vụ Thương mại
ACPASSECOPOL
3.609BPLN74.40PLN1.64%1.20PLN
Mua
30.422K2.263M6.175BPLN12.835.71PLN30.374KDịch vụ Công nghệ
KGHKGHM
3.354BPLN113.55PLN−2.03%−2.35PLN
Theo dõi
404.15K45.891M22.71BPLN3.4633.45PLN33.502KKhoáng sản phi năng lượng
CPSCYFRPLSAT
3.354BPLN20.86PLN3.06%0.62PLN
Mua
297.342K6.203M13.341BPLN3.036.68PLNTruyền thông
PKNPKNORLEN
3.046BPLN72.30PLN0.11%0.08PLN
Bán
765.272K55.329M45.292BPLN2.4829.15PLNNăng lượng Mỏ
JSWJSW
2.728BPLN50.38PLN3.41%1.66PLN
Theo dõi
779.778K39.285M5.915BPLNNăng lượng Mỏ
PEPPEP
1.815BPLN106.0PLN−5.02%−5.6PLN
Bán
3.441K364.746K7.081BPLN13.368.36PLN200Công ty dịch vụ công cộng
LPPLPP
1.775BPLN9530PLN1.60%150PLN
Theo dõi
2.103K20.042M17.671BPLN14.37653.48PLNHàng tiêu dùng không lâu bền
OPLORANGEPL
1.526BPLN6.394PLN2.67%0.166PLN
Mua
1.969M12.591M8.391BPLN4.331.44PLNTruyền thông
FMFFAMUR
1.377BPLN3.070PLN0.00%0.000PLN
Theo dõi
80.971K248.581K1.764BPLN50.410.06PLNSản xuất Chế tạo
GTCGTC
1.353BPLN6.70PLN−1.47%−0.10PLN
Mua
7314.898K3.848BPLN15.740.43PLN211Tài chính
XTBXTB
1.343BPLN21.60PLN0.19%0.04PLN
Mua
100.739K2.176M2.535BPLN5.56PLNTài chính
KRKKRKA
1.312BPLN458PLN−0.43%−2PLN
Bán
52.29K14.499BPLN8.2955.52PLN11.511KCông nghệ Sức khỏe
TPETAURONPE
1.272BPLN3.054PLN0.73%0.022PLN
Bán
947.658K2.894M5.352BPLN13.320.23PLN25.324KCông ty dịch vụ công cộng
IPEIPOPEMA
1.165BPLN2.16PLN−1.37%−0.03PLN
Theo dõi
1.344K2.903K64.666MPLN6.590.33PLNTài chính
CDRCDPROJEKT
833.975MPLN94.00PLN−1.68%−1.61PLN
Theo dõi
285.226K26.811M9.469BPLN39.262.44PLNDịch vụ Công nghệ
EATAMREST
832.286MPLN21.25PLN1.19%0.25PLN
Mua
74.616K1.586M4.656BPLN19.121.10PLN48.539KDịch vụ Khách hàng
PXMPOLIMEXMS
828.305MPLN3.136PLN−3.51%−0.114PLN
Bán
363.99K1.141M749.877MPLN8.690.45PLNDịch vụ Công nghiệp
HUGHUUUGE
828.087MPLN22.92PLN1.78%0.40PLN
Sức mua mạnh
101.877K2.335M1.877BPLNDịch vụ Công nghệ
ECHECHO
825.356MPLN3.140PLN0.32%0.010PLN
Bán
1.837K5.768K1.296BPLN0.52PLNTài chính
ENGENERGA
793MPLN6.68PLN0.30%0.02PLN
Bán
17.686K118.142K2.766BPLN3.40PLNCông ty dịch vụ công cộng
DVLDEVELIA
727.872MPLN2.635PLN0.38%0.010PLN
Theo dõi
15.37K40.5K1.179BPLN8.870.30PLNTài chính
CIECIECH
722.979MPLN38.88PLN2.05%0.78PLN
Mua
21.873K850.422K2.049BPLN9.464.03PLNCông nghiệp Chế biến
ASBASBIS
704.751MPLN16.00PLN−0.31%−0.05PLN
Mua
66.089K1.057M888MPLN2.965.42PLNDịch vụ Phân phối
1ATATAL
685.788MPLN32.6PLN1.24%0.4PLN
Bán
2.701K88.053K1.262BPLN3.1810.12PLNTài chính
ATTGRUPAAZOTY
672.092MPLN43.46PLN−1.90%−0.84PLN
Theo dõi
16.89K734.039K4.311BPLN3.2613.59PLN15.796KCông nghiệp Chế biến
GPWGPW
640.944MPLN36.10PLN−0.82%−0.30PLN
Bán
64.256K2.32M1.515BPLN9.513.83PLN426Tài chính
LWBBOGDANKA
600.175MPLN52.00PLN2.67%1.35PLN
Theo dõi
109.918K5.716M1.769BPLN5.978.48PLN5.749KNăng lượng Mỏ
DOMDOMDEV
583.383MPLN90.0PLN−2.70%−2.5PLN
Bán
91882.62K2.299BPLN8.0211.58PLN679Tài chính
CMRCOMARCH
569.451MPLN187.4PLN−0.85%−1.6PLN
Mua
40776.272K1.524BPLN12.1215.60PLN6.723KDịch vụ Công nghệ
TORTORPOL
452.3MPLN16.48PLN−0.12%−0.02PLN
Mua
21.306K351.123K378.546MPLN5.18PLNDịch vụ Công nghiệp
ATCARCTIC
439.988MPLN21.50PLN3.86%0.80PLN
Sức mua mạnh
268.923K5.782M1.49BPLN3.456.01PLNCông nghiệp Chế biến
MRBMIRBUD
368.361MPLN3.745PLN0.67%0.025PLN
Mua
31.026K116.192K343.582MPLN2.951.26PLN990Dịch vụ Công nghiệp
ARHARCHICOM
360.423MPLN18.20PLN−0.27%−0.05PLN
Mua
1953.549K467.2MPLN3.165.78PLNTài chính
ZEPZEPAK
321.947MPLN33.30PLN−0.30%−0.10PLN
Mua
34.075K1.135M1.692BPLN−4.04PLNCông ty dịch vụ công cộng
ERBERBUD
315.088MPLN33.90PLN1.19%0.40PLN
Mua
73224.815K404.647MPLN24.671.36PLNDịch vụ Công nghiệp
PLWPLAYWAY
300.576MPLN327.5PLN0.61%2.0PLN
Mua
382125.105K2.161BPLN15.9820.37PLNDịch vụ Công nghệ
ZAPPULAWY
293.411MPLN74.2PLN0.27%0.2PLN
Bán Mạnh
1.911K141.796K1.418BPLN2.2433.06PLN4.716KCông nghiệp Chế biến
DNPDINOPL
277.421MPLN364.5PLN2.79%9.9PLN
Sức mua mạnh
200.892K73.225M35.736BPLN40.818.69PLN32.426KBán Lẻ
COGCOGNOR
277.292MPLN4.450PLN2.30%0.100PLN
Mua
302.868K1.348M762.822MPLN1.672.61PLNHỗn hợp
MVPMARVIPOL
270.172MPLN5.84PLN0.34%0.02PLN
Mua
3.733K21.801K243.253MPLN2.082.80PLNTài chính
GPPGRUPRACUJ
266.409MPLN55.0PLN0.00%0.0PLN
Theo dõi
32.408K1.782M3.746BPLNDịch vụ Thương mại
PCRPCCROKITA
264.271MPLN87.8PLN−0.23%−0.2PLN
Mua
1.123K98.599K1.743BPLN3.7023.76PLN1.691KCông nghiệp Chế biến
MLGMLPGROUP
260.147MPLN63.0PLN0.00%0.0PLN
Theo dõi
46129.043K1.347BPLN2.6823.50PLNTài chính
CARINTERCARS
255.115MPLN406.0PLN0.00%0.0PLN
Theo dõi
733297.598K5.752BPLN8.2349.35PLN3.819KSản xuất Chế tạo
ATLATLASEST
232.122MPLN2.30PLN0.00%0.00PLN
Mua
140322115.741MPLN1.471.56PLNTài chính
STXSTALEXP
231.42MPLN2.700PLN0.19%0.005PLN
Bán
23.513K63.485K667.607MPLN7.460.36PLN325Dịch vụ Công nghiệp
BRSBORYSZEW
226.86MPLN4.990PLN1.63%0.080PLN
Theo dõi
17.946K89.551K1.024BPLN12.730.39PLN8.977KKhoáng sản phi năng lượng
WWLWAWEL
221.333MPLN468PLN0.21%1PLN
Bán
2310.764K701.885MPLNHàng tiêu dùng không lâu bền
BFTBENEFIT
204.369MPLN604PLN0.00%0PLN
Mua
10060.4K1.772BPLN54.8211.02PLNDịch vụ Khách hàng
CLNCLNPHARMA
203.867MPLN17.66PLN−1.89%−0.34PLN
Theo dõi
9.196K162.401K901.278MPLNCông nghệ Sức khỏe
ENTENTER
202.129MPLN23.3PLN1.75%0.4PLN
Mua
5.254K122.418K408.769MPLN−3.96PLNVận chuyển
STHSTSHOLDING
186.222MPLN15.000PLN0.67%0.100PLN
Sức mua mạnh
18.63K279.45K2.332BPLNTài chính
WPLWIRTUALNA
182.482MPLN112.6PLN4.26%4.6PLN
Mua
1.718K193.447K3.296BPLN15.956.83PLN1.457KDịch vụ Công nghệ
UNIUNIBEP
181.274MPLN8.00PLN2.04%0.16PLN
Bán
4083.264K252.565MPLN7.511.04PLNKhách hàng Lâu năm
CPGCPGROUP
165.595MPLN9.82PLN0.00%0.00PLN
Bán
131281.064BPLN3.922.50PLNTài chính
DEKDEKPOL
164.323MPLN23.9PLN3.91%0.9PLN
Bán
1.483K35.444K199.865MPLN2.339.87PLN833Dịch vụ Công nghiệp
SKHSKARBIEC
160.587MPLN21.3PLN0.95%0.2PLN
Mua
1.532K32.632K145.22MPLN5.044.19PLNTài chính
MSWMOSTALWAR
155.515MPLN5.92PLN−1.00%−0.06PLN
Bán
8.751K51.806K118.4MPLN8.380.71PLNDịch vụ Công nghiệp
CNTCNT
153.002MPLN18.80PLN0.00%0.00PLN
Bán
00139.12MPLNDịch vụ Công nghiệp
TENTSGAMES
149.281MPLN110.0PLN0.82%0.9PLN
Mua
21.645K2.381M803.196MPLN6.9815.64PLNDịch vụ Công nghệ
IMCIMCOMPANY
139.199MPLN16.85PLN0.90%0.15PLN
Theo dõi
72212.166K598.183MPLN2.237.50PLN1.898KCông nghiệp Chế biến
PENPHOTON
138.753MPLN15.550PLN4.64%0.690PLN
Sức mua mạnh
82.143K1.277M877.229MPLN−0.15PLN144Công ty dịch vụ công cộng
R22R22
137.048MPLN39.00PLN1.17%0.45PLN
Mua
15.537K605.943K549.9MPLNTruyền thông
PCFPCFGROUP
135.777MPLN49.05PLN−0.20%−0.10PLN
Bán Mạnh
46622.857K1.472BPLN21.852.25PLN495Dịch vụ Công nghệ
MBRMOBRUK
131.985MPLN294.0PLN1.38%4.0PLN
Mua
2.023K594.762K1.033BPLN9.6230.15PLNDịch vụ Công nghiệp
QRSQUERCUS
129.515MPLN3.25PLN−1.52%−0.05PLN
Bán
28.41K92.333K184.525MPLNHỗn hợp
OPNOPONEO.PL
126.163MPLN42.7PLN−0.23%−0.1PLN
Theo dõi
2.446K104.444K595.067MPLN9.974.29PLN541Bán Lẻ
VRCVERCOM
120.269MPLN35.4PLN2.61%0.9PLN
Bán
43015.222K782.232MPLNDịch vụ Công nghệ
KTYKETY
118.877MPLN573PLN2.50%14PLN
Mua
15.387K8.817M5.53BPLN7.5474.24PLN5.572KKhoáng sản phi năng lượng
ABEABPL
118.817MPLN40.35PLN1.64%0.65PLN
Theo dõi
1.207K48.702K651.378MPLN4.359.12PLN1.21KDịch vụ Phân phối
OEXOEX
115.879MPLN31.6PLN−2.47%−0.8PLN
Bán
50615.99K216.201MPLN2.3613.72PLNTruyền thông
EUREUROCASH
113.563MPLN12.13PLN0.25%0.03PLN
Mua
79.087K959.325K1.688BPLN−0.68PLN20.999KDịch vụ Phân phối
PKPPKPCARGO
111.3MPLN14.02PLN−1.27%−0.18PLN
Mua
97.326K1.365M627.913MPLN−4.50PLN21.223KVận chuyển
CTXCAPTORTX
110.706MPLN159.5PLN0.95%1.5PLN
Mua
2.312K368.764K663.314MPLN−9.26PLNCông nghệ Sức khỏe
CLCCOLUMBUS ENERGY
108.314MPLN8.90PLN4.09%0.35PLN
Mua
8.418K74.92K612.085MPLN−0.64PLN835Công ty dịch vụ công cộng
ASTASTARTA
107.993MPLN23.40PLN2.63%0.60PLN
Theo dõi
4.176K97.718K568.856MPLN1.0022.76PLN4.82KHỗn hợp
11B11BIT
107.912MPLN510PLN−0.39%−2PLN
Mua
1.105K563.55K1.214BPLN42.5612.23PLN189Dịch vụ Công nghệ
PHNPHN
105.5MPLN12.85PLN3.21%0.40PLN
Mua
1.652K21.228K658.142MPLNTài chính
ALIALTUS
100.725MPLN1.285PLN−0.77%−0.010PLN
Mua
11414652.582MPLNTài chính
AGOAGORA
98.691MPLN5.99PLN4.72%0.27PLN
Mua
46.382K277.828K279.019MPLN−0.43PLNDịch vụ Khách hàng
CPDCELTIC
95.969MPLN7.52PLN0.27%0.02PLN
Bán
1.997K15.017K67.426MPLN2.862.62PLNTài chính
MOCMOLECURE
93.808MPLN17.48PLN1.27%0.22PLN
Mua
7.986K139.595K245.244MPLN−1.06PLNCông nghệ Sức khỏe
INKINSTALKRK
93.509MPLN30.5PLN0.00%0.0PLN
Bán
2.875K87.688K222.208MPLN8.263.69PLNDịch vụ Công nghiệp
NEUNEUCA
91.012MPLN785PLN0.13%1PLN
Mua
12698.91K3.444BPLN36.40PLNDịch vụ Phân phối
SLVSELVITA
90.68MPLN80.0PLN1.14%0.9PLN
Sức mua mạnh
2.928K234.24K1.468BPLN139.360.57PLN864Công nghệ Sức khỏe
MFOMFO
89.441MPLN40.7PLN1.24%0.5PLN
Bán
9.672K393.65K268.925MPLN19.80PLNKhoáng sản phi năng lượng
WASWASKO
89.44MPLN1.735PLN0.00%0.000PLN
Theo dõi
2.16K3.748K158.21MPLN16.120.11PLN1.353KTài chính
MNCMENNICA
89.264MPLN18.25PLN0.27%0.05PLN
Bán
1953.559K931.412MPLN16.871.08PLNSản xuất Chế tạo
GIGGIGROUP
86.213MPLN1.4400PLN−1.70%−0.0248PLN
Mua
8001.152K94.686MPLN−0.58PLNDịch vụ Công nghệ
KRIKREDYTIN
85.467MPLN14.6PLN−0.68%−0.1PLN
Bán
2423.533K188.302MPLN2.765.32PLN528Dịch vụ Thương mại
CFICFI
80.042MPLN0.257PLN2.80%0.007PLN
Bán
106.104K27.269K706.975MPLN367Dịch vụ Khách hàng
ALLAILLERON
78.593MPLN12.15PLN3.40%0.40PLN
Sức mua mạnh
3.7K44.955K150.119MPLN15.130.78PLN430Dịch vụ Công nghệ
PBXPEKABEX
78.513MPLN13.95PLN0.00%0.00PLN
Mua
1171.632K346.33MPLN9.031.55PLNDịch vụ Công nghiệp
STFSTALPROFI
77.281MPLN11.70PLN−0.68%−0.08PLN
Mua
26.858K314.239K204.75MPLN1.487.97PLN543Dịch vụ Phân phối
LVCLIVECHAT
74.534MPLN101.0PLN0.00%0.0PLN
Mua
5.927K598.627K2.601BPLN22.384.51PLNDịch vụ Công nghệ
VINVINDEXUS
71.944MPLN6.68PLN−0.30%−0.02PLN
Theo dõi
2.239K14.957K77.795MPLN2.332.87PLN122Dịch vụ Thương mại
SWGSECOGROUP
70.779MPLN14.2PLN0.00%0.0PLN
Bán
00127.653MPLN754Sản xuất Chế tạo
CRJCREEPYJAR
69.9MPLN644PLN−2.42%−16PLN
Mua
492316.848K437.557MPLNDịch vụ Công nghệ
RFKRAFAKO
65.497MPLN1.760PLN−2.76%−0.050PLN
Mua
582.205K1.025M283.15MPLN8.960.20PLNDịch vụ Công nghiệp