Các công ty của Ba Lan nắm giữ nhiều tiền mặt nhất

Chúng ta đều biết rằng sở hữu lượng tiền mặt lớn có thể là một biện pháp bảo đảm đã được thử nghiệm khi đối mặt với biến động. Và những công ty này đang rất coi trọng những kiến thức đó, vì họ hiện đang xử lý kho dự trữ tiền mặt. Mặt khác, có lẽ các doanh nghiệp này đang tích trữ vốn thay vào đó họ nên sử dụng nó để tối đa hóa giá trị cổ phiếu. Dù bạn chọn cách nào, đây là danh sách Các công ty Ba Lan nắm giữ nhiều tiền mặt nhất.

Lượng tiền mặt nắm giữ
(FQ)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PKNPKNORLEN
24.805B PLN59.27 PLN−1.17%1.629M69.622B PLN1.2946.05 PLN57.98%9.17%Năng lượng Mỏ
Mua
PGEPGE
8.761B PLN7.652 PLN1.22%2.07M16.962B PLN4.091.87 PLN−16.39%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
KRUKRUK
7.554B PLN422.0 PLN−0.38%17.278K8.183B PLN3.07%Dịch vụ Thương mại
Mua
JSWJSW
4.744B PLN42.70 PLN0.05%690.363K5.011B PLN0.9346.15 PLN−0.62%0.00%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
KERKERNEL
3.864B PLN6.880 PLN−2.13%41.663K2.109B PLN0.00%Công nghiệp Chế biến
ACPASSECOPOL
3.528B PLN71.50 PLN−0.28%42.4K5.951B PLN11.806.06 PLN6.16%4.88%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CPSCYFRPLSAT
3.479B PLN12.395 PLN−2.63%1.224M8.141B PLN15.060.82 PLN−87.03%9.43%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
ENAENEA
3.194B PLN7.285 PLN1.39%412.809K3.806B PLN−1.69 PLN−144.15%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
KRKKRKA
3.08B PLN502 PLN−1.95%1615.589B PLN11.7842.61 PLN−23.23%6.08%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BDXBUDIMEX
2.85B PLN420.5 PLN−2.21%34.568K10.978B PLN17.6623.81 PLN34.59%4.18%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
KGHKGHM
1.947B PLN109.35 PLN1.06%563.791K21.64B PLN22.184.93 PLN−85.09%0.92%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
ENGENERGA
1.896B PLN8.18 PLN−0.97%24.002K3.42B PLN2.503.27 PLN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
XTBXTB
1.651B PLN31.00 PLN−0.32%281.284K3.651B PLN5.146.03 PLN8.45%15.63%Tài chính
Sức mua mạnh
PEPPEP
1.144B PLN73.3 PLN−1.21%6605.73B PLN22.833.21 PLN−7.03%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EATAMREST
1.129B PLN26.20 PLN−4.03%64.186K5.982B PLN21.561.22 PLN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
HUGHUUUGE
1.055B PLN25.00 PLN−0.60%121.853K1.629B PLN7.763.22 PLN85.27%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALEALLEGRO
899.776M PLN29.305 PLN1.44%1.701M30.494B PLN−1.80 PLN−269.48%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
OPGORCOGROUP
866.928M PLN2.30 PLN0.00%02.486B PLN4.030.57 PLN−52.92%0.00%Tài chính
ZEPZEPAK
836.216M PLN19.14 PLN−0.31%3.678K975.812M PLN−5.43 PLN−34.41%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
STPSTALPROD
794.597M PLN222.5 PLN−1.11%5361.256B PLN4.1853.25 PLN6.67%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ECHECHO
781.308M PLN4.30 PLN−3.59%30.426K1.841B PLN9.87%Tài chính
Mua
IPEIPOPEMA
740.69M PLN3.13 PLN−1.57%1.31K95.202M PLN4.72%Tài chính
OPLORANGEPL
724M PLN7.590 PLN−0.26%1.043M9.987B PLN11.510.66 PLN−54.11%4.60%Truyền thông
Sức mua mạnh
DVLDEVELIA
686.145M PLN4.430 PLN−3.70%134.999K2.059B PLN8.70%Tài chính
Sức mua mạnh
DOMDOMDEV
681.7M PLN153.4 PLN−0.52%2.568K3.963B PLN9.9115.48 PLN19.58%7.13%Tài chính
Mua
LWBBOGDANKA
634.265M PLN35.20 PLN3.04%75.553K1.162B PLN18.301.92 PLN−27.00%7.55%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
GTCGTC
598.412M PLN5.70 PLN0.00%463.273B PLN−0.22 PLN−143.20%4.04%Tài chính
Bán Mạnh
GEAGRENEVIA
590M PLN2.955 PLN−2.96%179.023K1.75B PLN10.750.27 PLN351.40%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CIECIECH
542.388M PLN52.8 PLN−2.22%3.165K2.846B PLN6.937.61 PLN61.05%13.43%Công nghiệp Chế biến
Bán
CMRCOMARCH
495.24M PLN141.0 PLN0.00%4111.147B PLN2.84%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MLGMLPGROUP
494.67M PLN82.4 PLN0.00%51.977B PLN4.0620.29 PLN−11.49%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
DNPDINOPL
480.33M PLN361.4 PLN−3.73%230.527K36.804B PLN27.2513.26 PLN40.01%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
ARHARCHICOM
452.786M PLN25.4 PLN−5.58%12.593K1.305B PLN11.93%Tài chính
Sức mua mạnh
TORTORPOL
435.88M PLN18.72 PLN−0.43%19.207K431.836M PLN15.96%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
COGCOGNOR
415.352M PLN7.21 PLN−0.96%225.116K1.248B PLN16.76%Hỗn hợp
Bán
MRCMERCATOR
391.868M PLN41.80 PLN−0.81%2.413K411.726M PLN−21.94 PLN−234.24%5.93%Dịch vụ Phân phối
ATCARCTIC
391.819M PLN14.96 PLN0.13%52.53K1.035B PLN18.07%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
PXMPOLIMEXMS
386.293M PLN4.210 PLN−1.41%134.694K1.032B PLN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GPWGPW
375.875M PLN36.80 PLN−0.22%14.713K1.548B PLN7.32%Tài chính
Theo dõi
BFTBENEFIT
347.601M PLN1800 PLN3.15%1.127K5.119B PLN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
EUREUROCASH
343.614M PLN14.68 PLN−0.94%73.567K2.062B PLN22.630.65 PLN410.39%2.43%Dịch vụ Phân phối
Mua
UNTUNIMOT
323.674M PLN104.8 PLN4.17%26.345K824.701M PLN13.61%Công ty dịch vụ công cộng
WPLWIRTUALNA
321.415M PLN103.4 PLN−1.52%3.644K3.076B PLN23.794.35 PLN−37.75%2.38%Dịch vụ Thương mại
Mua
CARINTERCARS
320.612M PLN571 PLN−0.70%1.049K8.147B PLN10.4054.89 PLN4.19%0.12%Sản xuất Chế tạo
Mua
JRHJR HOLDING
316.516M PLN6.88 PLN0.00%155292.276M PLN−2.43 PLN0.00%Tài chính
ASEASSECOSEE
296.697M PLN47.1 PLN−1.88%492.491B PLN13.753.43 PLN−6.31%3.04%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
PLWPLAYWAY
286.845M PLN422.5 PLN−2.65%2.269K2.864B PLN4.47%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
STHSTSHOLDING
286.805M PLN24.70 PLN0.00%2.574K3.866B PLN2.59%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
ASBASBIS
269.134M PLN28.12 PLN−1.75%37.67K1.588B PLN4.426.37 PLN17.49%6.72%Dịch vụ Phân phối
DBCDEBICA
262.116M PLN68.6 PLN−0.29%1.682K949.629M PLN3.6118.98 PLN155.85%3.37%Khách hàng Lâu năm
PCRPCCROKITA
244.471M PLN86.9 PLN0.58%2.872K1.715B PLN24.97%Công nghiệp Chế biến
MRBMIRBUD
237.85M PLN6.93 PLN−0.43%53.076K638.54M PLN5.861.18 PLN3.74%Dịch vụ Công nghiệp
DEKDEKPOL
227.97M PLN37.5 PLN−0.79%3.999K316.104M PLN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GPPGRUPRACUJ
220.444M PLN56.9 PLN−1.39%9.093K3.939B PLN22.442.54 PLN−14.66%2.60%Dịch vụ Thương mại
Mua
WWLWAWEL
215.61M PLN698 PLN−0.29%481.05B PLN1.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán Mạnh
ERBERBUD
207.372M PLN37.4 PLN−0.80%2.486K443.723M PLN1968.420.02 PLN2.23%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
OVOOVOSTAR
204.431M PLN62.0 PLN0.00%709372M PLN1.8533.50 PLN4.93%Công nghiệp Chế biến
RVURYVU
202.285M PLN63.5 PLN−2.31%34.568K1.503B PLN−3.13 PLN44.25%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
1ATATAL
200.363M PLN58.8 PLN−5.16%12.239K2.679B PLN6.958.46 PLN−18.11%8.06%Tài chính
Sức mua mạnh
MVPMARVIPOL
194.405M PLN7.64 PLN−3.78%15.13K330.724M PLN14.36%Khách hàng Lâu năm
ENTENTER
185.838M PLN47.6 PLN−0.63%3.943K840.346M PLN0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BRSBORYSZEW
181.17M PLN6.44 PLN−1.53%13.891K1.342B PLN11.32%Khoáng sản phi năng lượng
PKPPKPCARGO
174.6M PLN14.80 PLN−1.33%39.24K671.804M PLN0.00%Vận chuyển
Bán
PHNPHN
165.7M PLN11.80 PLN0.00%2.292K604.364M PLN−1.64 PLN−176.74%0.68%Tài chính
Theo dõi
PCFPCFGROUP
165.351M PLN38.80 PLN2.11%3.194K1.366B PLN−0.60 PLN−128.72%0.71%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
PBXPEKABEX
164.47M PLN21.4 PLN4.39%75.009K508.943M PLN6.313.39 PLN83.94%2.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
AMCAMICA
148.8M PLN73.9 PLN−0.40%1.148K566.008M PLN4.72%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SKHSKARBIEC
136.241M PLN20.7 PLN1.97%1.163K138.402M PLN0.00%Tài chính
TXTTEXT S A
136.173M PLN145.0 PLN−1.89%13.723K3.806B PLN24.395.94 PLN31.68%4.03%Dịch vụ Công nghệ
Mua
RFKRAFAKO
133.344M PLN1.120 PLN0.90%426.858K178.577M PLN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MSZMOSTALZAB
126.305M PLN3.780 PLN1.34%93.178K278.128M PLN5.420.70 PLN168.88%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SNKSANOK
123.605M PLN20.20 PLN3.06%14.876K526.886M PLN8.722.32 PLN53.65%6.12%Sản xuất Chế tạo
UNIUNIBEP
120.617M PLN9.40 PLN0.21%474296.133M PLN−0.66 PLN−150.47%2.35%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
MNCMENNICA
115.352M PLN15.85 PLN−2.16%438826.788M PLN23.500.67 PLN−37.47%0.62%Sản xuất Chế tạo
ALIALTUS
113.103M PLN1.58 PLN1.28%1763.835M PLN0.00%Tài chính
OBLORZBIALY
113.09M PLN31.8 PLN0.63%118526.16M PLN5.286.03 PLN58.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CLNCLNPHARMA
111.891M PLN15.54 PLN−2.26%10.36K811.798M PLN−0.77 PLN−216.36%0.57%Công nghệ Sức khỏe
Bán
MFOMFO
107.833M PLN29.0 PLN−1.02%671193.599M PLN13.65%Khoáng sản phi năng lượng
STFSTALPROFI
107.816M PLN8.55 PLN−0.58%3.083K150.5M PLN8.60%Dịch vụ Phân phối
TENTSGAMES
105.379M PLN86.70 PLN1.76%39.046K624.927M PLN8.45%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
ASTASTARTA
100.316M PLN30.25 PLN0.17%2.864K734.165M PLN7.49%Hỗn hợp
MBRMOBRUK
99.364M PLN270.0 PLN−2.00%2.497K967.8M PLN16.21%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
OEXOEX
99.212M PLN45.3 PLN0.22%62276.384M PLN8.85%Dịch vụ Thương mại
SCPSCPFL
98.654M PLN166.5 PLN0.30%1.173K452.504M PLN1.41118.21 PLN51.55%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALLAILLERON
98.594M PLN18.15 PLN−4.72%11.91K235.372M PLN13.311.36 PLN75.58%1.68%Dịch vụ Công nghệ
WLTWIELTON
95.626M PLN8.07 PLN−1.71%7.363K495.679M PLN5.771.40 PLN−7.28%4.87%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
IMCIMCOMPANY
93.651M PLN11.35 PLN0.44%3.021K401.155M PLN−0.88 PLN−149.02%0.00%Công nghiệp Chế biến
KTYKETY
91.834M PLN648.0 PLN−0.54%10.556K6.287B PLN11.4956.40 PLN−23.92%9.59%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
MSWMOSTALWAR
91.629M PLN6.86 PLN5.54%1.939K130M PLN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CRJCREEPYJAR
90.977M PLN687 PLN−0.72%336483.96M PLN5.78%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
NEUNEUCA
90.746M PLN687 PLN−1.15%7773.041B PLN28.6224.01 PLN−31.72%1.87%Dịch vụ Phân phối
Mua
PENPHOTON
87.422M PLN10.14 PLN−0.39%3.006K587.006M PLN−0.41 PLN−170.43%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
LKDLOKUM
85.606M PLN26.0 PLN0.00%177468M PLN6.50%Khách hàng Lâu năm
Bán
ACTACTION
84.004M PLN18.60 PLN−0.53%6.2K350.382M PLN0.00%Dịch vụ Phân phối
AGOAGORA
82.352M PLN7.90 PLN1.02%12.373K364.262M PLN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
11B11BIT
75.95M PLN702 PLN0.29%2.494K1.692B PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SELSELENAFM
75.538M PLN27.5 PLN−1.79%1.034K639.352M PLN8.443.26 PLN−35.12%5.00%Công nghiệp Chế biến
RPCROPCZYCE
70.688M PLN39.8 PLN0.00%788185.421M PLN6.28%Công nghiệp Chế biến
CBFCYBERFLKS
68.77M PLN79.0 PLN−1.25%1.309K1.128B PLN35.712.21 PLN1.16%Truyền thông
Sức mua mạnh
SWGSECOGROUP
68.409M PLN25.6 PLN0.00%0222.492M PLN3.91%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh