Hàng không vũ trụ & Quốc phòng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
54.000M
Giá trị vốn hóa thị trường
1
Khối lượng
0%
Thay đổi
+3.85%
Hiệu suất Tháng
+8.43%
Hiệu suất Năm
+8.87%
Hiệu suất YTD
          
YAN NEPTIS
54.000.00%0.00Mua154.000M29.591.83
Tải thêm