Sản xuất Năng lượng Thay thế (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
18.999B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.277M
Khối lượng
−0.58%
Thay đổi
−1.54%
Hiệu suất Tháng
+13.24%
Hiệu suất Năm
−3.95%
Hiệu suất YTD
           
CLC COLUMBUS ENERGY
18.00-0.94%-0.17Bán33.760K607680.001.250B37.530.72546.00
PEP PEP
72.00-1.50%-1.10Bán Mạnh6.417K462024.003.322B9.617.61172.00
PGE PGE
7.69-0.34%-0.03Bán1.678M12901766.7714.427B3.822.0240141.00
Tải thêm