Hóa chất: Đa dạng hóa (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
918.076M
Giá trị vốn hóa thị trường
2.674K
Khối lượng
+1.73%
Thay đổi
+5.83%
Hiệu suất Tháng
+40.22%
Hiệu suất Năm
+39.08%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
RPCROPCZYCE
31.4 PLN−0.32%1.108K0.71146.287M PLN6.145.11 PLN−34.77%7.96%Công nghiệp Chế biến
SELSELENAFM
33.8 PLN+2.11%2.971K0.45771.789M PLN9.263.65 PLN−36.82%4.14%Công nghiệp Chế biến