Tạp phẩm tiêu dùng (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
300.878M
Giá trị vốn hóa thị trường
32.452K
Khối lượng
0%
Thay đổi
−0.90%
Hiệu suất Tháng
+22.30%
Hiệu suất Năm
+11.90%
Hiệu suất YTD
           
SFK SFK POLKAP S.A.
0.760.00%0.00Mua00.00
WTN WITTCHEN
16.450.00%0.00Bán32.452K533835.43300.878M
Tải thêm