Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

33
Cổ phiếu
31.205B
Giá trị vốn hóa thị trường
20.581K
Khối lượng
+0.06%
Thay đổi
+2.18%
Hiệu suất Tháng
+41.97%
Hiệu suất Năm
+45.55%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ATATAL
62.4 PLN0.00%1.211K2.697B PLN7.378.46 PLN−18.11%8.01%Tài chính
Sức mua mạnh
AATALTA
1.73 PLN0.00%15.029K26.508M PLN6.920.25 PLN−78.74%0.00%Tài chính
ARHARCHICOM
26.6 PLN1.14%4.708K1.29B PLN12.07%Tài chính
Sức mua mạnh
CAVCAVATINA
18.20 PLN0.00%0462.754M PLN16.871.08 PLN−83.77%0.00%Tài chính
CPDCELTIC
6.42 PLN17.15%49.568K57.563M PLN0.00%Tài chính
CZTCZTOREBKA
0.700 PLN−1.41%5.716K44.021M PLN0.00%Tài chính
DOMDOMDEV
154.2 PLN−0.64%8823.963B PLN9.9615.48 PLN19.58%7.13%Tài chính
Mua
DVLDEVELIA
4.735 PLN−0.11%46.57K2.119B PLN8.45%Tài chính
Sức mua mạnh
ECHECHO
4.37 PLN0.92%278.646K1.803B PLN10.07%Tài chính
Mua
EKPELKOP
0.516 PLN0.00%023.76M PLN3.730.14 PLN166.99%0.00%Tài chính
FONFON
7.80 PLN2.63%69514.625M PLN1.465.33 PLN749.74%0.00%Tài chính
GTCGTC
5.76 PLN0.00%03.308B PLN−0.22 PLN−143.20%3.99%Tài chính
Bán Mạnh
HMIHMINWEST
32.4 PLN1.89%71775.697M PLN4.247.65 PLN201.19%0.00%Tài chính
IBSIBSM
79.6 PLN2.05%20630.787M PLN1.4355.86 PLN−45.05%0.00%Tài chính
IIAIIAAV
82.5 PLN0.00%011.604B PLN−4.44 PLN−145.64%0.00%Tài chính
Bán
INPINPRO
8.80 PLN4.76%13.7K352.352M PLN5.511.60 PLN70.87%2.84%Tài chính
JRHJR HOLDING
6.78 PLN1.19%108288.028M PLN−2.43 PLN0.00%Tài chính
LBDLOKATY BUDOWLANE
0.478 PLN1.70%50Tài chính
MDPMEDCAMP
0.700 PLN−5.66%2018.305M PLN0.00%Tài chính
MFDM FOOD
3.78 PLN0.00%021.452M PLN80.250.05 PLN−96.78%0.00%Tài chính
MLGMLPGROUP
80.0 PLN0.00%511.92B PLN3.9420.29 PLN−11.49%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
PGVPGFGROUP
0.598 PLN−16.25%297.862K60.098M PLN0.00%Tài chính
PHNPHN
11.80 PLN−0.42%513604.364M PLN−1.64 PLN−176.74%0.68%Tài chính
Theo dõi
PLZPLAZACNTR
2.40 PLN−2.04%29.5K16.453M PLN−5.78 PLN73.48%0.00%Tài chính
PRNPARTNER-NIERUCHOMOLSCI
0.1270 PLN1.20%18.888KTài chính
QRTQUART DEVELOPMENT
1.65 PLN0.00%0Tài chính
RHDREINHOLD
0.0880 PLN0.00%012.63M PLNTài chính
RNKRANKPROGR
2.28 PLN−1.72%28.965K84.721M PLN4.370.52 PLN13.52%0.00%Tài chính
TOWTOWERINVT
8.80 PLN4.76%2.601K13.637M PLN0.00%Tài chính
TRITRITON
4.36 PLN0.00%027.749M PLN0.00%Tài chính
WIKWIKANA
5.95 PLN0.85%385117.543M PLN4.20%Tài chính
WREWEST REAL ESTATE
0.480 PLN−11.11%220Tài chính
WXFWARIMPEX
4.56 PLN1.33%305190.061M PLN1.802.53 PLN17.60%0.00%Tài chính