Truyền thông (Khu vực)

14
Cổ phiếu
33.485B
Giá trị vốn hóa thị trường
899.160K
Khối lượng
−1.63%
Thay đổi
−5.62%
Hiệu suất Tháng
+13.01%
Hiệu suất Năm
−6.60%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
21.730B3.84-0.59%278.053K3
187.524M4.96%3357
11.022B0.211.59%1.084M4
Tải thêm