Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

37
Cổ phiếu
156.397B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.507K
Khối lượng
−1.47%
Thay đổi
−22.19%
Hiệu suất Tháng
−31.81%
Hiệu suất Năm
−31.50%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADVADIUVO
1.140 PLN0.00%100.0015.019M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
AWMAIRWAY
0.4170 PLN−4.25%299.32K0.3526.617M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
BAYBAYER
133.82 PLN−1.88%90.11131.359B PLN−17.29 PLN−174.30%7.79%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BCXBIOCELTIX
74.6 PLN+0.27%7040.17307.232M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
BGDBIOGENED
17.3 PLN+0.58%340.2042.249M PLN2.33%Công nghệ Sức khỏe
BIOBIOTON
3.575 PLN0.00%13.195K0.35306.965M PLN161.760.02 PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
BMXBIOMAXIMA
15.80 PLN−0.13%10.788K2.9066.335M PLN3.16%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CBDCANNABIS POLAND S.A.
0.3945 PLN+4.78%169.482K0.92Công nghệ Sức khỏe
CLNCLNPHARMA
15.72 PLN+2.75%101.518K2.20781.164M PLN0.59%Công nghệ Sức khỏe
Bán
CRMCORMAY
0.664 PLN−2.35%40.509K0.3957.259M PLN−0.06 PLN−34.90%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CTXCAPTORTX
95.4 PLN+6.24%22.066K5.09417.185M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ESGESHOPPING
0.156 PLN+4.00%9.314K0.1621M PLN−0.00 PLN+86.64%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GMTGENOMTEC
10.70 PLN−2.73%4.271K0.40134.837M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
GMZGRUPAMZ
0.4500 PLN+2.27%12.672K0.4215.152M PLN−0.02 PLN+13.74%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GX1GENXONE
5.96 PLN−0.33%1.65K0.4519.714M PLN−1.11 PLN−170.38%16.72%Công nghệ Sức khỏe
ICEMEDINICE
10.86 PLN+9.15%31.467K2.9164.235M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
KRKKRKA
470 PLN+0.86%780.5214.729B PLN10.5644.51 PLN−22.95%6.06%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MABMABION
21.64 PLN−4.25%192.381K1.15365.269M PLN6.003.60 PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán Mạnh
MDBMEDICOBIO
1.100 PLN−1.35%3.34K0.7975.796M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
MDGMEDICALG
31.90 PLN−2.74%26.375K0.64326.451M PLN−0.31 PLN+99.30%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MMDMILESTONE MEDICAL INC.
1.58 PLN0.00%00.0034.76M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
MOCMOLECURE
21.75 PLN+4.32%41.222K2.35351.031M PLN−1.19 PLN−3.44%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MTNMILTON
0.555 PLN−4.31%15.584K1.969M PLN−0.05 PLN+36.01%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NNGNANOGROUP
0.900 PLN−1.96%2.328K0.1818.449M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
PFMPERMA-FIX MEDICAL
2.38 PLN−15.00%1.395K0.383.145M PLN108.180.02 PLN−99.71%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PURPURE
10.20 PLN−3.77%38.715K1.8734.068M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
RDGREAD-GENE
3.62 PLN+0.56%2.4K0.8342.444M PLN−0.13 PLN−314.09%0.00%Công nghệ Sức khỏe
RVURYVU
59.0 PLN+0.34%1.505K0.321.359B PLN−3.28 PLN+34.66%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SCPSCPFL
196.5 PLN+4.52%4.671K1.60512.475M PLN1.66118.21 PLN45.52%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SCSSTEM CELLS SPIN
0.334 PLN0.00%10.00Công nghệ Sức khỏe
SLVSELVITA
61.1 PLN−2.55%2.767K0.401.151B PLN59.811.02 PLN−27.19%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
SNGSYNERGA FUND
0.850 PLN−4.06%4.68K1.32Công nghệ Sức khỏe
SNTSYNEKTIK
81.4 PLN+1.24%16.843K0.92685.742M PLN0.75%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SPHSOPHARMA
16.00 PLN0.00%100.042.571B PLN8.40%Công nghệ Sức khỏe
SVESNTVERSE
4.590 PLN−1.08%168.814K1.94326.008M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
URTURTESTE
87.0 PLN−3.33%2590.74126.87M PLN−4.63 PLN−45.48%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ZRXZORTRAX
0.348 PLN−3.06%57.251K0.2141.437M PLN−0.12 PLN−114.78%0.00%Công nghệ Sức khỏe