Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

36
Cổ phiếu
24.641B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.173K
Khối lượng
−0.78%
Thay đổi
−2.36%
Hiệu suất Tháng
+11.11%
Hiệu suất Năm
+13.22%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ADVADIUVO
0.836 PLN−0.24%−0.002 PLN
Bán
8.358K6.987K PLN11.014M PLN−0.67 PLN
AWMAIRWAY
0.3240 PLN−1.22%−0.0040 PLN
Bán
54.558K17.677K PLN18.928M PLN8.860.04 PLN
BCXBIOCELTIX
47.5 PLN−1.86%−0.9 PLN
Mua
3.263K154.993K PLN170.025M PLN−2.34 PLN12
BGDBIOGENED
13.0 PLN0.00%0.0 PLN
Mua
00 PLN31.932M PLN1.55 PLN189
BIOBIOTON
3.380 PLN−0.88%−0.030 PLN
Bán
17.017K57.517K PLN290.221M PLN−0.05 PLN
BMLBIOMEDLUB
5.292 PLN−3.78%−0.208 PLN
Bán Mạnh
262.91K1.391M PLN371.818M PLN
BMXBIOMAXIMA
26.60 PLN−3.62%−1.00 PLN
Bán Mạnh
3.979K105.841K PLN116.33M PLN4.037.07 PLN111
BRABRASTER
0.598 PLN−0.17%−0.001 PLN
Bán
9.85K5.89K PLN16.979M PLN−0.21 PLN16
CBDCANNABIS POLAND S.A.
0.3330 PLN−3.62%−0.0125 PLN
Bán Mạnh
128.458K42.777K PLN
CLNCLNPHARMA
14.68 PLN1.24%0.18 PLN
Bán
31.746K466.031K PLN749.194M PLN−0.61 PLN488
CRMCORMAY
0.760 PLN−2.06%−0.016 PLN
Bán Mạnh
210.019K159.614K PLN63.996M PLN−0.04 PLN218
CTXCAPTORTX
147.5 PLN0.00%0.0 PLN
Bán
5.627K829.983K PLN620.849M PLN−9.72 PLN
ETNETNASOFT
0.194 PLN0.00%0.000 PLN
Mua
10019 PLN24.832M PLN−0.00 PLN
GMTGENOMTEC
10.50 PLN2.94%0.30 PLN
Mua
10.133K106.397K PLN106.665M PLN−0.74 PLN21
GMZGRUPAMZ
0.4095 PLN0.00%0.0000 PLN
Bán
00 PLN14.102M PLN−0.02 PLN
GX1GENXONE
8.98 PLN0.00%0.00 PLN
Bán
18162 PLN29.589M PLN61.590.15 PLN26
ICEMEDINICE
15.88 PLN−3.76%−0.62 PLN
Bán
9.322K148.033K PLN99.609M PLN−0.58 PLN
KRKKRKA
498 PLN0.20%1 PLN
Mua
10954.282K PLN15.343B PLN9.0654.67 PLN11.598K
MABMABION
17.190 PLN−1.77%−0.310 PLN
Bán Mạnh
70.805K1.217M PLN277.83M PLN
MDBMEDICOBIO
1.045 PLN0.48%0.005 PLN
Bán
337352 PLN71.037M PLN−0.04 PLN
MDGMEDICALG
16.26 PLN−2.63%−0.44 PLN
Bán
38.602K627.669K PLN161.832M PLN329
MMDMILESTONE MEDICAL INC.
1.94 PLN0.00%0.00 PLN
Bán
00 PLN42.68M PLN17
MOCMOLECURE
20.45 PLN0.74%0.15 PLN
Mua
3.912K80K PLN287.527M PLN−1.17 PLN
MTNMILTON
0.860 PLN−0.92%−0.008 PLN
Mua
25.14K21.62K PLN13.345M PLN−0.09 PLN
NNGNANOGROUP
1.298 PLN5.53%0.068 PLN
Bán
49.261K63.941K PLN26.087M PLN
PFMPERMA-FIX MEDICAL
8.95 PLN−4.79%−0.45 PLN
Bán
1571.405K PLN11.827M PLN1.267.46 PLN
PURPURE
17.36 PLN−2.03%−0.36 PLN
Bán
8.631K149.834K PLN55.795M PLN−8.49 PLN101
RDGREAD-GENE
3.46 PLN4.22%0.14 PLN
Mua
3.241K11.214K PLN40.793M PLN−0.01 PLN23
RVURYVU
60.0 PLN−3.69%−2.3 PLN
Bán
10.874K652.44K PLN1.387B PLN−4.57 PLN215
SCPSCPFL
199.0 PLN−33.33%−99.5 PLN
Bán Mạnh
35.241K7.013M PLN542.46M PLN2.51119.02 PLN
SCSSTEM CELLS SPIN
0.436 PLN3.81%0.016 PLN
Mua
400174 PLN
SLVSELVITA
82.0 PLN0.24%0.2 PLN
Bán
70858.056K PLN1.505B PLN58.301.40 PLN864
SNTSYNEKTIK
44.90 PLN0.90%0.40 PLN
Mua
11.908K534.669K PLN382.958M PLN3.28 PLN
SPHSOPHARMA
12.200 PLN1.67%0.200 PLN
Mua
1511.842K PLN1.554B PLN2.25 PLN5.507K
URTURTESTE
147.0 PLN0.34%0.5 PLN
Mua
11116.317K PLN167.621M PLN−3.52 PLN16
ZRXZORTRAX
0.295 PLN−6.35%−0.020 PLN
Bán Mạnh
212.702K62.747K PLN34.05M PLN−0.08 PLN93