Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

30
Cổ phiếu
17.202B
Giá trị vốn hóa thị trường
49.834K
Khối lượng
+0.56%
Thay đổi
−3.28%
Hiệu suất Tháng
+5.70%
Hiệu suất Năm
+4.01%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Hàng Nông sản/Chế biến2.358B PLN0.00%0.22%13.193K9
Hóa chất: Nông nghiệp5.508B PLN0.00%−0.05%46.143K3
Hóa chất: Đa dạng hóa716.751M PLN6.09%−1.05%2.018K2
Hóa chất: Đặc biệt5.201B PLN19.89%0.79%12.007K7
Bao bì/Đóng gói132.101M PLN0.00%2.966K2
Đặc sản Công nghiệp948.812M PLN2.66%1.06%402
Bột giấy1.643B PLN11.39%3.36%308.958K2
Dệt May694.226M PLN3.08%−0.72%2083