Vận chuyển (Khu vực)

8
Cổ phiếu
345.978B
Giá trị vốn hóa thị trường
323
Khối lượng
+0.01%
Thay đổi
+4.78%
Hiệu suất Tháng
+5.24%
Hiệu suất Năm
+5.17%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ATAATC CARGO
11.50 PLN+0.88%6790.4275.593M PLN4.002.88 PLN−24.44%26.32%Vận chuyển
ENTENTER
46.5 PLN+8.14%37.019K3.04754.381M PLN0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
FPOFORPOSTA
1.10 PLN0.00%0Vận chuyển
KPCKUPIEC
1.180 PLN0.00%3.068K3.63Vận chuyển
OTSOTLOG
39.6 PLN−3.41%11.583K0.62510.912M PLN2.6814.76 PLN+238.08%22.59%Vận chuyển
PKPPKPCARGO
15.20 PLN−0.13%114.348K1.00681.657M PLN0.00%Vận chuyển
Bán
PRXPROSUS
131.34 PLN0.00%00.00343.886B PLN3.9633.18 PLN+304.41%0.23%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TRNTRANSPOL
3.74 PLN+0.54%5840.1069.847M PLN13.44%Vận chuyển