Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Cổ phiếu Bồ Đào Nha

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
RAM RAMADA
5.8610.3100.60
NOS NOS, SGPS
3.378.20-142.516M0.28
GALP GALP ENERGIA-NOM
8.267.14-398.000M0.35
RENE REN
2.506.77-113.426M0.17
SNC SONAECOM,SGPS
1.685.88
SON SONAE
0.895.47-175.471M0.05
NVG THE NAVIGATOR COMP
3.024.56-198.278M0.28
ALTR ALTRI SGPS
5.424.55-61.542M0.25
SEM SEMAPA
12.064.19-70.417M0.51
EDP EDP
4.574.09-690.739M0.19
CTT CTT CORREIOS PORT
4.701.7800.09
JMT J.MARTINS,SGPS
17.601.63-216.810M0.43
COR CORTICEIRA AMORIM
11.841.58-24.605M0.18
EDPR EDP RENOVAVEIS
21.800.37-106.630M0.08
Tải thêm