Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu có beta cao — Thị trường Cổ phiếu Bồ Đào Nha

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản hoàn hảo cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao vì chúng có đầy đủ tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Đầu tư vào những cổ phiếu này có thể mang lại lợi ích, nhưng hãy nhớ rằng lợi ích và rủi ro là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận. Danh sách bên dưới có thể hữu ích nếu bạn muốn xem xét thử một chiến lược đầu tư mạo hiểm hơn.

               
EDPR EDP RENOVAVEIS
0.000.000.00-0.19-0.19-1.57%-5.32-5.57-7.7714.84-6.3219.202.073.47
LIT LITHO FORMAS, SA
0.000.000.000.000.000.00%0.000.000.00506.06513.501119.511.490.00
RED REDITUS-SGPS
0.000.000.000.000.000.00%12.9012.90-20.452.940.0012.901.480.00
EDP EDP-ENERGIAS PORTU
0.000.000.000.510.51-0.08%-2.14-1.90-0.945.87-8.032.981.061.31
ESON ESTORIL-SOL SGPS-NOMINATIVAS
0.000.00-6.78-6.78-6.78-6.78%-6.78-6.78-14.73-13.3910.0010.000.977.27
LIG LISGRAFICA-IMPRESSAO ARTES GRAFICAS EUR0.05
0.000.000.000.000.00-23.08%44.44-23.08-23.08-37.50-54.55-37.500.8930.00
SCP SPORTING CLUBE DE PORTUGAL
0.000.000.000.000.009.94%3.309.9414.636.828.678.670.799.04
GLINT GLINTT
4.934.934.934.934.934.93%5.19-0.6735.4534.23102.7297.350.714.93
ALTR ALTRI SGPS
0.100.100.100.190.191.76%8.056.33-7.21-9.080.973.990.642.82
BCP B.C.P.-BCO COMERCIAL PORTUGUES
0.350.350.350.280.28-1.58%0.07-0.427.61-11.0815.9916.180.603.03
PHR PHAROL, SGPS, SA
0.000.000.000.000.00-0.12%-1.90-1.55-16.46-20.17-33.73-34.880.551.58
CTT CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA
0.120.120.120.360.360.00%-0.84-0.48-11.58-3.9675.5360.820.491.83
EGL MOTA ENGIL
0.080.080.080.240.24-0.89%-1.21-0.49-11.53-14.84-9.97-14.250.471.96
IPR IMPRESA, SGPS - NOM.
-0.79-0.79-0.79-1.18-1.18-3.82%-1.87-4.55-3.082.8676.2281.290.434.80
NOS NOS, SGPS, SA
0.360.360.360.420.420.42%0.06-0.30-7.3515.5117.283.140.411.45
SCT TOYOTA CAETANO
-7.91-7.91-7.91-7.91-7.91-7.91%2.31-7.916.5416.438.6716.430.398.59
SON SONAE
0.000.000.000.000.00-0.64%-0.69-0.482.0116.3141.8038.350.351.44
JMT J.MARTINS,SGPS
0.160.160.160.100.100.05%0.490.706.0921.2440.0137.430.331.63
NVG THE NAVIGATOR COMP
0.00-0.06-0.06-0.06-0.060.38%0.450.90-1.018.5225.4620.540.311.53
RENE REN
0.200.200.200.200.200.60%1.621.620.0010.355.927.970.281.20
MAR MARTIFER, SGPS, SA
-2.09-1.63-1.63-1.63-2.091.20%4.262.1818.5975.42115.90110.500.213.61
SEM SEMAPA
-0.87-0.87-0.87-1.55-1.55-2.06%0.18-1.38-10.64-2.0626.8923.330.203.85
GVOLT GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
0.320.320.320.000.005.30%0.003.7517.7832.5032.500.208.07
COR CORTICEIRA AMORIM-SGPS
0.730.730.730.550.55-1.08%1.27-0.72-6.766.15-4.836.980.182.37
CPA COPAM-COMP.PORT.AMIDOS
-9.57-9.57-9.57-9.57-9.57-9.57%-9.57-9.57-9.57-9.5733.3333.330.1610.58
INA INAPA INVESTIMENTOS PARTIC GESTAO NPV
4.354.354.354.350.000.00%0.000.00-38.46-37.66-39.09-41.460.134.35
GALP GALP ENERGIA-NOM
0.000.120.120.300.301.68%3.973.971.34-12.89-1.80-7.910.133.08
CFN COFINA-SGPS
-1.30-1.30-1.30-0.44-2.16-0.44%-0.44-1.73-5.42-5.81-5.42-8.470.132.20
TDSA TEIXEIRA DUARTE, SA
-0.44-0.44-0.44-0.440.66-4.05%-4.46-4.05-9.46-14.29-0.44-7.600.114.22
RAM RAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA S.A.
1.241.240.620.62-0.310.93%2.212.5112.765.4836.2571.200.052.49
FLEXD FLEXDEAL
0.000.000.000.000.000.00%4.174.170.000.003.738.700.020.00
MCP GRUPO MEDIA CAPITAL,SGPS
47.5047.5047.5047.5047.5047.50%47.5047.5018.00-32.57-41.00-41.00-0.0432.20
SNC SONAECOM,SGPS
0.000.000.000.000.002.15%0.910.91-2.924.7218.9315.22-0.084.27
NBA NOVABASE, SGPS - NOM.
0.000.000.000.000.00-0.40%2.270.413.5715.1953.5853.11-0.082.64
IBS IBERSOL-SGPS
0.380.380.38-0.37-0.37-1.48%-1.12-2.21-1.36-5.935.229.27-0.112.27
VAF VAA VISTA ALEGRE
0.000.000.000.000.000.00%0.50-0.991.0119.057.5311.11-0.116.95
MLRZE RAIZE-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.
0.000.000.000.000.0019.67%-0.68-0.6814.0688.3980.2558.70-0.1916.44
SLBEN BENFICA SAD
-1.920.000.000.00-2.291.19%-3.03-3.0316.1082.86104.8095.42-0.213.52
FCP FUT.CLUBE PORTO
0.000.000.000.000.000.00%9.0019.7836.2549.3249.3225.29-0.370.00
SNG SONAGI
0.000.000.000.000.000.00%0.000.0021.2125.0033.3333.33-0.550.00
GPA IMOBILIARIA CONSTRUTORA GRAO-PARA EUR5
0.000.000.000.000.000.00%0.008.578.578.57-24.00-24.00-3.910.00
Tải thêm