Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu có thu nhập ròng cao nhất — Thị trường Cổ phiếu Bồ Đào Nha

Thu nhập ròng là lợi nhuận của công ty không bao gồm tất cả các chi phí - nó cho biết khả năng sinh lời thực sự của công ty và mức độ quản lý của công ty. Đó là một công cụ có thể giúp các nhà đầu tư hiểu liệu một công ty có thể đáng để đầu tư hay không (mặc dù đây chỉ là một trong nhiều số liệu). Trong danh sách dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các công ty có thu nhập ròng cao nhất. Bạn có thể bắt đầu thiết kế chiến lược đầu tư của mình ngay lập tức.

           
EDP EDP-ENERGIAS PORTU
0.210.233085011000.00476000000.002195580000.0012649988000.000.2112649988000.00800692000.00
EDPR EDP RENOVAVEIS
0.640.430.431187774000.0054448000.00687175000.001723912000.000.641723912000.00555680000.00
JMT J.MARTINS,SGPS
0.500.660.661520774000.001155716000.004225370000.0019293497000.000.5019293497000.00312130000.00
BCP B.C.P.-BCO COMERCIAL PORTUGUES
0.010.000.002902780000.000.012902780000.00146012000.00
RENE REN
0.160.150.15409668000.0054780000.00226835000.00705331000.000.16705331000.00109249000.00
NVG THE NAVIGATOR COMP
0.150.210.21278004660.00119846261.00299516144.001385360624.000.151385360624.00109213720.00
SEM SEMAPA
1.331.94385021590.00539871992.001867370709.001.331867370709.00106588079.00
NOS NOS, SGPS, SA
0.170.26612790000.00151200000.00387449000.001367886000.000.171367886000.0085593000.00
SON SONAE
0.040.13529559440.00544304075.006827024079.000.036827024079.0070944578.00
COR CORTICEIRA AMORIM-SGPS
0.480.56100511000.00147858000.00740113000.000.48740113000.0064326000.00
SLBEN BENFICA SAD
1.81-34239000.00139954000.001.81139954000.0041705000.00
ALTR ALTRI SGPS
0.170.51237263820.0077300000.00145726100.00608581041.000.17608581041.0034977248.00
FCP FUT.CLUBE PORTO
1.481.481.4817560690.00-5094732.00151882719.001.48151882719.0033404699.00
GVOLT GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
0.1520779711.0089877619.000.1589877619.0017934337.00
CTT CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA
0.110.260.26102012970.004835087.0083714562.00734341655.000.11734341655.0016669309.00
SCP SPORTING CLUBE DE PORTUGAL
0.19-0.61-0.61-26051000.0012701000.00-44933000.0066956000.000.0666956000.0012521000.00
IPR IMPRESA, SGPS - NOM.
0.070.09-27021440.0025775144.00178089666.00178089666.0011220238.00
RAM RAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA S.A.
0.270.50-25703960.00-42586165.0019351990.00102686897.000.27102686897.006988597.00
MAR MARTIFER, SGPS, SA
0.0628846153.00226121546.000.06226121546.006298203.00
SCT TOYOTA CAETANO
0.130.220.2217935140.0016125708.00357836638.000.13357836638.004644726.00
NBA NOVABASE, SGPS - NOM.
0.140.190.1912416000.0011311000.00125080000.000.14125080000.004212000.00
TDSA TEIXEIRA DUARTE, SA
0.0157749000.00608366000.000.01608366000.003558000.00
CFN COFINA-SGPS
0.020.050.0514292350.0011848023.0071443995.000.0271443995.001588955.00
CDU CONDURIL-ENGENHARIA
0.631432607.00123960649.000.63123960649.001136131.00
CPA COPAM-COMP.PORT.AMIDOS
0.715134802.5034164941.580.7134164941.58708850.67
FLEXD FLEXDEAL
0.03231331.15844036.770.03844036.7791076.37
MLRZE RAIZE-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.
-0.02485316.13548967.88-0.02548967.88-78055.46
GPA IMOBILIARIA CONSTRUTORA GRAO-PARA EUR5
-0.29-30815.260.00-0.290.00-580982.24
RED REDITUS-SGPS
-0.073281568.0019764571.00-0.0719764571.00-1062461.00
VAF VAA VISTA ALEGRE
-0.010.008335000.00-4090000.009697000.00110379000.00-0.01110379000.00-2507000.00
LIG LISGRAFICA-IMPRESSAO ARTES GRAFICAS EUR0.05
-0.02-0.01-0.01488920.00855020.009287163.00-0.029287163.00-3000472.00
PHR PHAROL, SGPS, SA
-0.02-0.02-0.02-2812220.00-102504.000.00-0.020.00-14315915.00
INA INAPA INVESTIMENTOS PARTIC GESTAO NPV
-0.03-0.02-0.0210757000.0084409000.001030415000.00-0.031030415000.00-15454000.00
EGL MOTA ENGIL
-0.09-0.03-0.03380729000.00592422000.002429134000.00-0.092429134000.00-19944000.00
ESON ESTORIL-SOL SGPS-NOMINATIVAS
-1.70-1.80-1.80-1748600.0014888662.0077103254.00-1.7077103254.00-20328108.00
IBS IBERSOL-SGPS
-1.60-1.11-1.1152304910.006869867.006018889.00288872291.00-1.60288872291.00-55197249.00
GALP GALP ENERGIA-NOM
-0.66-0.17-0.171841000000.00383000000.0026000000.0011389000000.00-0.6611389000000.00-551000000.00
Tải thêm