Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Cổ phiếu Bồ Đào Nha

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
EDPR EDP RENOVAVEIS
22.203.84%0.82Mua636.026K20.537B33.560.641735.00Công ty dịch vụ công cộng
EDP EDP
4.530.98%0.04Bán8.664M17.705B21.350.2111610.00Công ty dịch vụ công cộng
JMT J.MARTINS,SGPS
17.640.74%0.13Mua486.215K11.016B27.900.63118210.00Bán Lẻ
GALP GALP ENERGIA-NOM
8.290.34%0.03Bán2.032M6.850B75.300.116114.00Năng lượng Mỏ
NVG THE NAVIGATOR COMP
2.980.54%0.02Bán470.630K2.105B0.183232.00Công nghiệp Chế biến
BCP B.COM.PORTUGUES
0.120.57%0.00Bán62.220M1.865B23.730.0117335.00Tài chính
SON SONAE
0.880.34%0.00Bán3.232M1.758B0.1046210.00Bán Lẻ
NOS NOS, SGPS
3.410.95%0.03Mua466.265K1.741B0.252242.00Truyền thông
RENE REN
2.520.60%0.01Mua398.688K1.662B16.170.15697.00Công ty dịch vụ công cộng
COR CORTICEIRA AMORIM
11.641.39%0.16Mua9.608K1.527B0.524357.00Công nghiệp Chế biến
ALTR ALTRI SGPS
5.26-0.57%-0.03Sức bán mạnh316.601K1.086B0.34Công nghiệp Chế biến
SEM SEMAPA
11.880.34%0.04Mua2.073K962.237M1.865926.00Công nghiệp Chế biến
GVOLT GREENVOLT
5.970.67%0.04Mua286.064K719.762MCông ty dịch vụ công cộng
CTT CTT CORREIOS PORT
4.641.75%0.08Mua257.612K684.750M19.060.2412234.00Vận chuyển
SNC SONAECOM,SGPS
1.710.00%0.00Mua4.432K522.865MDịch vụ Công nghệ
EGL MOTA ENGIL
1.31-0.38%-0.01Sức bán mạnh686.836K395.400M-0.0335331.00Dịch vụ Công nghiệp
IBS IBERSOL,SGPS
5.700.71%0.04Bán2.080K183.384M-1.38Dịch vụ Khách hàng
VAF VAA VISTA ALEGRE
1.150.88%0.01Sức mua mạnh2.800K175.270M1266.670.002460.00Khách hàng Lâu năm
NBA NOVABASE,SGPS
4.750.00%0.00Mua6.508K149.157M0.241775.00Dịch vụ Công nghệ
RAM RAMADA
5.800.35%0.02Bán472148.208M0.41Khoáng sản phi năng lượng
SLBEN BENFICA
4.74-1.04%-0.05Mua5.044K110.170M-2.36Dịch vụ Khách hàng
SCT TOYOTA CAETANO
3.106.90%0.20Sức mua mạnh100108.500MKhách hàng Lâu năm
MCP MEDIA CAPITAL
1.000.00%0.00Bán1084.513M-1005.96Dịch vụ Khách hàng
MAR MARTIFER
0.878.98%0.07Sức mua mạnh139.022K80.200M12.450.06Dịch vụ Công nghiệp
PHR PHAROL
0.092.92%0.00Bán1.601M73.130M-0.02Truyền thông
ESON ESTORIL SOL N
5.95-4.80%-0.30Sức bán mạnh51971.362M-1.70940.00Dịch vụ Khách hàng
SCP SPORTING
0.814.49%0.04Bán3.000K52.260M-0.61Dịch vụ Khách hàng
IPR IMPRESA,SGPS
0.25-0.80%-0.00Bán17.627K42.000M0.09Dịch vụ Khách hàng
TDSA TEIXEIRA DUARTE
0.092.22%0.00Bán281.602K37.800M10.590.01Dịch vụ Công nghiệp
CFN COFINA,SGPS
0.23-0.87%-0.00Sức bán mạnh19.261K23.693M0.05Dịch vụ Khách hàng
MLFMV FARMINVESTE
1.72-4.44%-0.08Sức bán mạnh97522.360M-0.69Tài chính
GLINT GLINTT
0.259.65%0.02Sức mua mạnh55.995K19.828MDịch vụ Công nghệ
FLEXD FLEXDEAL
4.80-4.00%-0.20Sức bán mạnh89417.770MTài chính
FCP FUT.CLUBE PORTO
0.74-4.49%-0.04Bán7017.550M-1.32493.00Dịch vụ Khách hàng
INA INAPA-INV.P.GESTAO
0.03-3.28%-0.00Sức bán mạnh30.100K16.050M-0.03Công nghiệp Chế biến
MLRZE RAIZE
1.29-0.77%-0.01Mua1.076K6.500M11.00Dịch vụ Thương mại
LIG LISGRAFICA
0.010.00%0.00Bán11.000K933.483K-0.01121.00Dịch vụ Thương mại
RED REDITUS,SGPS
0.040.00%0.00Bán20.000K512.354K-0.07Dịch vụ Thương mại
Tải thêm