Cổ phiếu của các công ty có số lượng nhân viên lớn nhất — Thị trường Cổ phiếu Bồ Đào Nha

Một trong những thông số có thể giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty trước khi bạn quyết định đầu tư, là số lượng nhân viên mà công ty đó có. Đó không phải là yếu tố duy nhất, nhưng lực lượng lao động lớn có thể chỉ ra rằng một công ty đang phát triển hoặc đã giữ vị trí ổn định trên thị trường.

           
JMT J.MARTINS,SGPS
19.231.50%0.28Sức mua mạnh848.613K12.104B30.200.63118210.00Bán Lẻ
SON SONAE
0.961.85%0.02Sức mua mạnh3.072M1.928B9.220.1046210.00Bán Lẻ
EGL MOTA ENGIL
1.370.00%0.00Mua874.391K411.036M-0.0335331.00Dịch vụ Công nghiệp
BCP B.COM.PORTUGUES
0.15-0.06%-0.00Mua49.195M2.343B29.830.0117335.00Tài chính
CTT CTT CORREIOS PORT
4.970.71%0.04Mua297.025K746.250M20.630.2412234.00Vận chuyển
EDP EDP
4.67-0.87%-0.04Mua30.355M18.419B22.410.2111610.00Công ty dịch vụ công cộng
GALP GALP ENERGIA-NOM
9.950.20%0.02Sức mua mạnh1.477M8.251B90.520.116114.00Năng lượng Mỏ
SEM SEMAPA
12.341.31%0.16Sức mua mạnh19.097K1.003B6.511.875926.00Công nghiệp Chế biến
COR CORTICEIRA AMORIM
12.141.34%0.16Sức mua mạnh68.572K1.615B22.930.524357.00Công nghiệp Chế biến
NVG THE NAVIGATOR COMP
3.081.38%0.04Sức mua mạnh1.063M2.188B16.650.183232.00Công nghiệp Chế biến
VAF VAA VISTA ALEGRE
1.050.00%0.00Mua3.546K160.029M1166.670.002460.00Khách hàng Lâu năm
NOS NOS, SGPS
3.410.59%0.02Mua641.779K1.757B0.252242.00Truyền thông
NBA NOVABASE,SGPS
4.781.27%0.06Mua22.544K150.099M25.050.191775.00Dịch vụ Công nghệ
EDPR EDP RENOVAVEIS
22.000.27%0.06Mua1.018M21.132B43.820.501735.00Công ty dịch vụ công cộng
ESON ESTORIL SOL N
6.000.00%0.00Sức bán mạnh7771.962M-1.80940.00Dịch vụ Khách hàng
RENE REN
2.670.57%0.01Mua1.086M1.768B17.110.15697.00Công ty dịch vụ công cộng
FCP FUT.CLUBE PORTO
0.74-5.10%-0.04Bán10016.762M0.531.48498.00Dịch vụ Khách hàng
LIG LISGRAFICA
0.010.00%0.00Mua20.500K1.214M-0.01121.00Dịch vụ Thương mại
MLRZE RAIZE
1.330.76%0.01Sức mua mạnh1706.650M11.00Dịch vụ Thương mại
Tải thêm