Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
650.066M
Giá trị vốn hóa thị trường
577.214K
Khối lượng
+2.44%
Thay đổi
−14.87%
Hiệu suất Tháng
+13.24%
Hiệu suất Năm
+22.62%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CDUCONDURIL-ENGENHARIA
26.2 EUR4.80%1.2 EUR
Bán
71618.759K47.16M EUR
EGLMOTA ENGIL
1.544 EUR2.25%0.034 EUR
Theo dõi
791.977K1.223M454.033M EUR17.620.09 EUR35.331K
GPAIMOBILIARIA CONSTRUTORA GRAO-PARA EUR5
0.178 EUR0.00%0.000 EUR
Bán
142445K EUR−1.19 EUR
MARMARTIFER, SGPS, SA
1.170 EUR1.30%0.015 EUR
Sức mua mạnh
11.675K13.66K115.5M EUR0.14 EUR
TDSATEIXEIRA DUARTE, SA
0.0774 EUR−1.28%−0.0010 EUR
Bán
82.75K6.405K32.928M EUR