Nội thất Gia đình (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
129.090M
Giá trị vốn hóa thị trường
9.000K
Khối lượng
−0.65%
Thay đổi
−4.38%
Hiệu suất Tháng
−9.47%
Hiệu suất Năm
−9.47%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
VAFVAA VISTA ALEGRE
0.765 EUR−0.65%−0.005 EUR
Bán Mạnh
9K6.885K EUR129.09M EUR18.130.04 EUR2.504K