Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
2.822B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.705M
Khối lượng
+1.54%
Thay đổi
−3.54%
Hiệu suất Tháng
+8.57%
Hiệu suất Năm
+3.55%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
NBANOVABASE, SGPS - NOM.
4.77 EUR1.06%0.05 EUR
Mua
3.777K18.016K148.215M EUR0.29 EUR
SNCSONAECOM,SGPS
2.52 EUR−0.40%−0.01 EUR
Bán
43.107K108.63K773.596M EUR0.46 EUR
SONSONAE
0.9725 EUR2.37%0.0225 EUR
Bán
1.992M1.937M1.9B EUR0.18 EUR