Phim / Giải trí (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
160.835M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.225K
Khối lượng
+0.35%
Thay đổi
+0.99%
Hiệu suất Tháng
+3.81%
Hiệu suất Năm
−0.94%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
FCPFUT.CLUBE PORTO
1.10 EUR4.76%0.05 EUR
Mua
3.231K3.554K EUR23.625M EUR1.170.94 EUR
SCPSPORTING CLUBE DE PORTUGAL
0.735 EUR−0.68%−0.005 EUR
Bán Mạnh
1.01K742 EUR49.58M EUR
SLBENBENFICA SAD
3.80 EUR−0.26%−0.01 EUR
Bán Mạnh
8063.063K EUR87.63M EUR−0.72 EUR