Xuất bản: Báo chí (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
27.488M
Giá trị vốn hóa thị trường
48.437K
Khối lượng
−1.49%
Thay đổi
−8.97%
Hiệu suất Tháng
+14.29%
Hiệu suất Năm
+8.64%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
CFNCOFINA-SGPS
0.290 EUR9.85%0.026 EUR
Sức mua mạnh
980.149K284.243K EUR27.077M EUR2.850.10 EUR