Truyền thông (Khu vực)

2
Cổ phiếu
2.081B
Giá trị vốn hóa thị trường
272.441K
Khối lượng
+0.39%
Thay đổi
+2.37%
Hiệu suất Tháng
+12.07%
Hiệu suất Năm
+4.58%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
NOSNOS, SGPS, SA
3.948EUR0.05%0.002EUR
Mua
87.687K346.188K2.033BEUR9.420.42EUR2.348K
PHRPHAROL, SGPS, SA
0.0598EUR2.57%0.0015EUR
Theo dõi
685.062K40.967K47.905MEUR−0.00EUR