Truyền thông (Khu vực)

2
Cổ phiếu
1.880B
Giá trị vốn hóa thị trường
756.366K
Khối lượng
+1.67%
Thay đổi
+5.14%
Hiệu suất Tháng
+24.80%
Hiệu suất Năm
+5.19%
Hiệu suất YTD
           
NOS NOS, SGPS, SA
3.53-1.07%-0.04Mua856.787K3024458.111.838B0.262242.00
PHR PHAROL, SGPS, SA
0.09-2.01%-0.00Mua2.211M194333.5473.706M-0.02
Tải thêm