Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

8
Cổ phiếu
705.067M
Giá trị vốn hóa thị trường
10.548K
Khối lượng
−0.02%
Thay đổi
+3.20%
Hiệu suất Tháng
+9.91%
Hiệu suất Năm
+11.85%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
CFNCOFINA-SGPS
0.292 EUR6.57%0.018 EUR
Sức mua mạnh
238.855K69.746K EUR28.103M EUR2.870.10 EUR
ESONESTORIL-SOL SGPS-NOMINATIVAS
7.85 EUR2.61%0.20 EUR
Sức mua mạnh
3252.551K EUR94.15M EUR
FCPFUT.CLUBE PORTO
1.10 EUR4.76%0.05 EUR
Mua
3.231K3.554K EUR23.625M EUR1.170.94 EUR
IBSIBERSOL-SGPS
7.04 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
29.455K207.363K EUR298.496M EUR1.873.77 EUR
IPRIMPRESA, SGPS - NOM.
0.1585 EUR1.28%0.0020 EUR
Bán
71.363K11.311K EUR26.292M EUR0.01 EUR
MCPGRUPO MEDIA CAPITAL,SGPS
1.15 EUR0.00%0.00 EUR
Theo dõi
100115 EUR97.19M EUR
SCPSPORTING CLUBE DE PORTUGAL
0.735 EUR−0.68%−0.005 EUR
Bán Mạnh
1.01K742 EUR49.58M EUR
SLBENBENFICA SAD
3.80 EUR−0.26%−0.01 EUR
Bán Mạnh
8063.063K EUR87.63M EUR−0.72 EUR