Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

8
Cổ phiếu
675.474M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.943K
Khối lượng
+0.12%
Thay đổi
+2.19%
Hiệu suất Tháng
+12.50%
Hiệu suất Năm
+7.65%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Phát thanh truyền hình118.139M EUR0.00%−0.78%812
Sòng bạc /Trò chơi80.957M EUR0.00%3651
Phim / Giải trí163.99M EUR−0.38%1.345K3
Xuất bản: Báo chí28.308M EUR−0.72%23.98K1
Nhà hàng284.08M EUR2.01%0.90%1.316K1