Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

3
Cổ phiếu
2.831B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.634M
Khối lượng
−0.32%
Thay đổi
−1.01%
Hiệu suất Tháng
+11.14%
Hiệu suất Năm
+3.21%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NBANOVABASE, SGPS - NOM.
5.30 EUR0.00%3.462K0.98140.596M EUR17.180.31 EUR+63.75%7.92%Dịch vụ Công nghệ
SNCSONAECOM,SGPS
2.76 EUR−0.36%1190.04843.923M EUR28.080.10 EUR1.09%Dịch vụ Công nghệ
SONSONAE
0.9185 EUR−0.33%4.045M1.451.837B EUR5.85%Dịch vụ Công nghệ
Mua