Giới thiệu

Sở Giao dịch Chứng khoán Qatar (QSE) bắt đầu hoạt động vào năm 1997 như là Thị trường Chứng khoán Doha và đã trở thành sàn giao dịch chứng khoán chính của Qatar và là một trong những thị trường quan trọng của các quốc gia Ả Rập ở Vùng Vịnh. Sàn này được điều hành bởi Cơ quan Thị trường Tài chính Qatar (QFMA) và có trụ sở tại Doha, thủ đô và thành phố đông dân nhất của đất nước đồng thời là một trong những trung tâm tài chính đang phát triển ở Trung Đông. QSE có quan hệ đối tác chiến lược với Node Euronext và giao dịch điện tử được thực hiện thông qua Hệ thống Giao dịch Toàn cầu (UTP), một hệ thống thương mại được sử dụng rộng rãi. Sàn giao dịch niêm yết 43 công ty với mức vốn hóa thị trường là 336 tỷ QAR. Sàn cũng giao dịch trái phiếu và quỹ ETF.

Trong số những công ty được niêm yết phải kể đến những mã nổi tiếng và được giao dịch nhiều như Ngân hàng Quốc gia Qatar, Công ty Vận tải Khí đốt Qatar, Industries Qatar, Commercial Bank và Barwa. QSE quản lý chỉ số QE bao gồm 20 công ty hàng đầu, được sắp xếp theo mức vốn hóa thị trường thả nổi tự do và giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày. Các mã thành phần được sàng lọc để đảm bảo có đủ điều kiện và được xem xét 6 tháng một lần. Chỉ số này được công nhận rộng rãi như là chỉ số chuẩn cho thị trường chứng khoán Qatari. Các chỉ số chính khác là chỉ số QE All Share Index cũng như các chỉ số ngành thị trường.