Cổ phiếu Qatar đã mất giá trị nhiều nhất

Điều quan trọng là chúng ta cần liên tục cập nhật tin tức. Nếu một cổ phiếu được niêm yết ở đây thì nó sẽ giảm, giá trị cổ phiếu đã giảm đáng kể. Đôi khi đây là một đợt 'giảm giá' tạm thời và tuyệt vời mà các nhà đầu tư có thể mua trước khi kiếm lời khi phục hồi. Tuy nhiên, thông thường, sự suy giảm báo trước một chặng đường dài hơn, quanh co hơn để công ty tự đào thải. Cho dù bạn nghĩ đó là cái trước hay cái sau sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và niềm tin của bạn vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng nếu bạn may mắn và chuẩn bị đủ, những Công ty Qatar này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
−2.08%1.273 QAR207.597K0.64242.363M QAR−0.17 QAR−1852.33%0.00%Tài chính
QIIKQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC
−2.06%9.96 QAR459.689K0.7315.078B QAR13.110.76 QAR4.02%Tài chính
Theo dõi
QGMDQATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC
−1.72%1.430 QAR791.434K0.51165.165M QAR−0.00 QAR−117.59%0.00%Dịch vụ Phân phối
WDAMWIDAM FOOD QPSC
−1.70%2.200 QAR221.897K0.37396M QAR−0.55 QAR−56.51%0.00%Dịch vụ Phân phối
QGTSQATAR GAS TRANSPORT LTD QPSC
−1.19%3.244 QAR3.117M0.4617.973B QAR12.040.27 QAR+0.48%4.01%Vận chuyển
Sức mua mạnh
MARKMASRAF AL RAYAN QPSC
−1.16%2.382 QAR9.572M0.4322.153B QAR18.840.13 QAR4.20%Tài chính
Theo dõi
MHARAL MAHHAR HOLDING QPSC
−0.99%1.500 QAR156.4K0.53310.5M QAR0.00%Công nghệ Điện tử
DUBKDUKHAN BANK QPSC
−0.96%3.830 QAR21.165M1.8919.9B QAR9.670.40 QAR4.18%Tài chính
Theo dõi
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
−0.93%2.031 QAR2.199M0.416.914B QAR20.290.10 QAR−0.50%0.00%Tài chính
Mua
GISSGULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
−0.85%2.571 QAR4.17M0.704.778B QAR10.890.24 QAR+57.12%3.89%Năng lượng Mỏ
Bán
MPHCMESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QPSC
−0.82%1.567 QAR4.848M0.9919.686B QAR17.200.09 QAR−39.59%7.02%Công nghiệp Chế biến
MCCSMANNAI CORPORATION QPSC
−0.81%3.782 QAR1.316M1.771.725B QAR−0.58 QAR−144.60%85.93%Dịch vụ Công nghệ
QATIQATAR INSURANCE QSPC
−0.68%2.345 QAR260.308K1.167.659B QAR−0.05 QAR+11.59%0.00%Tài chính
Mua
BLDNBALADNA QPSC
−0.67%1.179 QAR1.069M0.392.241B QAR25.030.05 QAR+2.17%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
BRESBARWA REAL ESTATE QPSC
−0.63%2.700 QAR5.488M2.4510.506B QAR8.940.30 QAR+4.90%6.48%Tài chính
QIGDQATARI INVESTORS GROUP QPSC
−0.56%1.587 QAR149.275K0.131.973B QAR12.110.13 QAR−32.30%9.45%Khoáng sản phi năng lượng
QIBKQATAR ISLAMIC BANK QPSC
−0.54%18.25 QAR1.346M1.2043.124B QAR10.241.78 QAR3.42%Tài chính
Sức mua mạnh
ORDSOOREDOO QPSC
−0.54%9.996 QAR652.834K0.6032.019B QAR10.760.93 QAR+4.22%4.30%Truyền thông
Sức mua mạnh
QNCDQATAR NATIONAL CEMENT QPSC
−0.38%3.701 QAR653.989K1.532.419B QAR8.11%Khoáng sản phi năng lượng
GWCSGULF WAREHOUSING QPSC
−0.26%3.024 QAR902.916K1.601.772B QAR7.600.40 QAR−0.60%3.31%Vận chuyển
Mua
QNNSQATAR NAVIGATION QPSC
−0.25%9.480 QAR1.094M0.5210.685B QAR10.440.91 QAR+12.10%3.69%Vận chuyển
Mua
QFLSQATAR FUEL QPSC
−0.25%15.90 QAR460.729K0.7915.809B QAR15.521.02 QAR−2.60%5.66%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
DHBKDOHA BANK QPSC
−0.19%1.595 QAR1.875M0.404.945B QAR10.770.15 QAR4.70%Tài chính
Theo dõi
QEWSQATAR ELECTRICITY AND WATER QPSC
−0.12%16.95 QAR356.365K0.5918.645B QAR11.971.42 QAR+1.05%5.60%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AKHIAL KHALEEJ TAKAFUL INSURANCE QPSC
−0.04%2.855 QAR1.063M0.87728.822M QAR12.700.22 QAR+33.49%3.50%Tài chính