Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

1
Cổ phiếu
193.920M
Giá trị vốn hóa thị trường
15.000K
Khối lượng
−0.25%
Thay đổi
+3.59%
Hiệu suất Tháng
−33.17%
Hiệu suất Năm
−39.20%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FALHAL FALEH EDUCATIONAL HOLDING QPSC
0.808 QAR−0.25%15K0.02193.92M QAR16.130.05 QAR−2.91%3.87%Dịch vụ Thương mại