Truyền thông (Khu vực)

2
Cổ phiếu
40.739B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.003M
Khối lượng
+2.67%
Thay đổi
+1.93%
Hiệu suất Tháng
+13.98%
Hiệu suất Năm
+12.64%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ORDSOOREDOO QPSC
10.29 QAR+3.16%3.767M5.0632.961B QAR11.080.93 QAR+4.22%4.18%Truyền thông
Sức mua mạnh
VFQSVODAFONE QATAR PQSC
1.840 QAR+0.60%5.005M2.297.778B QAR13.890.13 QAR+21.34%5.43%Truyền thông
Mua