Tài chính (Khu vực)

25
Cổ phiếu
386.537B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.825M
Khối lượng
−0.04%
Thay đổi
−0.62%
Hiệu suất Tháng
+10.73%
Hiệu suất Năm
+2.60%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
      
544.282M-0.47%3.489M1
9.272B-0.76%3.744M2
1.245B-0.60%50.000K1
1.009B-0.36%1.600M3
33.188B-0.23%1.746M1
1.183B-0.36%203.393K2
10.639B-0.64%180.778K3
60.732B-1.56%4.117M4
268.726B-0.39%731.016K8
Tải thêm