Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

1
Cổ phiếu
528.570M
Giá trị vốn hóa thị trường
16.639K
Khối lượng
+0.37%
Thay đổi
+1.72%
Hiệu suất Tháng
−13.15%
Hiệu suất Năm
−11.70%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MKDMMEKDAM HOLDING GROUP QPSC
5.145 QAR+1.48%19.639K0.12528.57M QAR12.070.43 QAR+22.22%5.26%Dịch vụ Công nghiệp