Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

1
Cổ phiếu
543.592M
Giá trị vốn hóa thị trường
470.430K
Khối lượng
+0.08%
Thay đổi
+4.82%
Hiệu suất Tháng
+28.00%
Hiệu suất Năm
+4.95%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
MKDMMEKDAM HOLDING GROUP QPSC
8.000QAR0.08%0.006QAR
Mua
470.43K3.763M543.592MQAR0.46QAR