Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

2
Cổ phiếu
22.673B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.257M
Khối lượng
−0.57%
Thay đổi
+7.29%
Hiệu suất Tháng
−26.22%
Hiệu suất Năm
−23.73%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BLDNBALADNA QPSC
1.219 QAR−0.25%1.617M0.442.323B QAR25.880.05 QAR+2.17%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
MPHCMESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QPSC
1.599 QAR−0.56%3.501M0.7820.202B QAR17.550.09 QAR−39.59%6.84%Công nghiệp Chế biến