Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

2
Cổ phiếu
3.615B
Giá trị vốn hóa thị trường
688.641K
Khối lượng
−0.22%
Thay đổi
+8.93%
Hiệu suất Tháng
−9.50%
Hiệu suất Năm
−9.20%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MCCSMANNAI CORPORATION QPSC
3.870 QAR−0.77%181.326K0.251.801B QAR−0.58 QAR−144.60%82.32%Dịch vụ Công nghệ
MEZAMEEZA QSTP LLC
2.819 QAR−0.35%48.07K0.031.817B QAR0.00%Dịch vụ Công nghệ