Sản xuất hỗn hợp (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
1.031B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.260M
Khối lượng
−0.53%
Thay đổi
−2.89%
Hiệu suất Tháng
−20.92%
Hiệu suất Năm
−15.07%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TRPTERAPLAST BISTRITA
0.4780 RON+1.59%98.828K0.121.025B RON164.830.00 RON−59.72%3.19%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi