Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

9
Cổ phiếu
729.709M
Giá trị vốn hóa thị trường
5.049K
Khối lượng
−0.40%
Thay đổi
−7.83%
Hiệu suất Tháng
−24.88%
Hiệu suất Năm
−21.47%
Hiệu suất YTD
           
CONQ CONTACTOARE BUZAU
2.48-14.48%-0.42Bán130322.40
COTE CONPET SA PLOIESTI
61.60-0.65%-0.401368377.60536.767M9.176.781543.00
HUNT IHUNT TECHNOLOGY
0.550.37%0.00Bán1.675K917.9041.059M0.10
MABE MARTENS GALATI (MALT-BERE)
2.00%48.00
REMM REMAT MARAMURES S.A.
24.00-20.00%-6.00Bán9216.00
RMAH FARMACEUTICA REMEDIA DEVA
0.60%50.933K30661.6757.299M8.690.07224.00
RPH ROPHARMA BRASOV
0.18%10018.5094.584M8.190.021580.00
SEOM SEMROM MUNTENIA BUCURESTI
1.05%1.601K1681.05
Tải thêm