Công nghệ Điện tử (Khu vực)

10
Cổ phiếu
2.240B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.112K
Khối lượng
+0.06%
Thay đổi
+2.96%
Hiệu suất Tháng
+47.58%
Hiệu suất Năm
+47.28%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALWVISUAL FAN
9.00 RON−1.10%12.818K7.98Công nghệ Điện tử
ARSAEROSTAR BACAU
8.80 RON0.00%4.152K3.581.34B RON17.300.51 RON−9.47%2.05%Công nghệ Điện tử
AVIOAVIOANE CRAIOVA
2.00 RON−13.04%8.63K3.11Công nghệ Điện tử
CMFCOMELF BISTRITA
6.30 RON−3.08%5360.71146.097M RON20.660.31 RON+59.19%5.97%Công nghệ Điện tử
ELJELECTROAPARATAJ BUCURESTI
0.139 RON+2.21%100.00Công nghệ Điện tử
ELMAELECTROMAGNETICA BUCURESTI
0.202 RON0.00%80.92K0.18136.56M RON8.050.03 RON2.48%Công nghệ Điện tử
IARVIAR BRASOV
13.20 RON+1.54%8200.30237.625M RON6.721.96 RON+141.48%2.24%Công nghệ Điện tử
IORBIOR BUCURESTI
0.248 RON0.00%5000.16138.469M RON0.00%Công nghệ Điện tử
RORXROMAERO BUCURESTI
20.2 RON0.00%341.13140.341M RON−10.02 RON−28.68%0.00%Công nghệ Điện tử
TBMTURBOMECANICA BUCURESTI
0.278 RON+2.21%101.148K0.47100.488M RON7.660.04 RON+34.94%8.46%Công nghệ Điện tử