Tài chính (Khu vực)

20
Cổ phiếu
549.975B
Giá trị vốn hóa thị trường
22.041K
Khối lượng
−4.04%
Thay đổi
−0.65%
Hiệu suất Tháng
−12.23%
Hiệu suất Năm
−23.04%
Hiệu suất YTD
           
AGQR ALDANI MASTER CAPITAL
2.74-0.72%-0.02Mua50137.00
ALV ALLIANZ SE
818.50-4.16%-35.50Bán1818.50341.023B18.0449.35152840.00
BRD BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI
11.80-2.64%-0.32Bán Mạnh140.659K1659776.208.223B6.521.866408.00
BRK SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA
0.13-1.03%-0.00Bán1.898M255488.0345.375M0.01
BUCU BUCUR OBOR BUCURESTI
13.20-5.71%-0.80Bán Mạnh1832415.60176.561M19.860.7028.00
BUCV BUCUR BUCURESTI
0.670.00%0.00Mua11073.70
BVB BURSA DE VALORI BUCURESTI
32.00-1.23%-0.40Mua4.769K152608.00255.644M22.001.47
CAIN CASA ALBA-INDEPENDENTA
34.80-1.69%-0.60Bán8278.40
CBKN COMMERZBANK AG
38.90-3.74%-1.51Mua2017818.9048.771B6.426.3046218.00
COCR COCOR BUCURESTI
83.507.05%5.50Mua302505.0025.191M
COKG COMALEX ALEXANDRIA
19.8010.00%1.80Sức mua mạnh2404752.0011.282M
DBK DEUTSCHE BANK AG
42.79-3.21%-1.42Bán51722125.0188.253B6.746.6982969.00
EBS ERSTE GROUP BANK AG
115.60-6.02%-7.40Bán Mạnh2.619K302756.4047.051B5.0524.3644596.00
FLAO FLAROS BUCURESTI
91.50-7.58%-7.50Bán2183.00139.205M38.632.5616.00
MECE MECANICA FINA BUCURESTI
26.60-11.33%-3.40Bán Mạnh126.6098.578M
ONE ONE UNITED PROPERTIES
1.17-0.51%-0.01Bán Mạnh1.168M1366190.283.249B0.24
PBK PATRIA BANK SA
0.08-1.23%-0.00Bán Mạnh2.000K160.00262.302M22.500.00599.00
SCDM UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI
66.00-5.71%-4.00Mua166.00181.460M
TBK TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE
18.35-0.81%-0.15Bán1.887K34626.4591.750M8.202.2642.00
TLV BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA
17.50-2.13%-0.38Bán Mạnh569.766K9970905.0012.118B6.512.758651.00
Tải thêm